Aktualności - administracja stacjonarna

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla studentów cudzoziemców

W ZUSie zmieniają się zasady wpłacania składek. ZUS przesyła informację, skierowaną do studentów cudzoziemców, którzy podpisali dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne o numerze rachunku składkowego (NRS). Prosimy: odbierz list z ZUS. Więcej informacji na plakacie informacyjnym.Czytaj więcej

Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace lic. i mgr 2017

Pragnemy poinformować, że ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie obronione w 2017 r.Czytaj więcej

Aplikacja mobilna AKTY PRAWNE - bezpłatny dostęp

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji AKTY PRAWNE. Dzięki współpracy z grupą wydawniczą INFOR PL otrzymaliśmy specjalne warunki korzystania z aplikacji.Czytaj więcej

Zespół Kwartalnika Młody Jurysta zaprasza Studentów do współpracy

Szanowni Państwo, w roku akademickim 2017/18 Kwartalnik Studentów i Doktorantów WPiA UKSW Młody Jurysta we współpracy z Katedrą Prawa Pracy WPiA UKSW planuje przygotować tematyczny numer poświęcony Wpływowi zmiany technologicznej na prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych. Zachęcamy Państwa do przygotowywania opracowań.Czytaj więcej

Obowiązki Studenta w celu rozliczenia roku akademickiego 2017/18

Przypominamy, że studenci, którzy mają wpisane wszystkie oceny  zobowiązani są do zgłoszenia programu do rozliczenia w systemie USOSweb.Podania o potarzanie roku i wpis warunkowy studenci składaja po uzyskaniu wszystkich ocen z sesji poprawkowej - termin składania podań  i zgłoszeń do rozliczenia do 28.09.2018.Czytaj więcej

I roku II stopnia (dot. studentów 2017/18 uzupełnienie efektów kształcenia)

Dotyczy tylko studntów z innych kierunków niż administracja i prawo !!!
Na podstawie §1 i §2 Uchwały nr 203/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW, z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie uzupełniania efektów kształcenia przez Studentów kierunku Administracja II stopnia, ustala się wykaz następujących przedmiotów uzupełniających, dla studentów kierunku Administracja studia II stopnia w celu uzupełnienia brakujących efektów kształcenia ze studiów I stopnia:Czytaj więcej

Pomoc psychologiczna dla studentów UKSW

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami.
Pomoc skierowana jest do studentów UKSW z niepełnosprawnością doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).
Czytaj więcej

Karty obiegowe

Dział Pomocy Materialnej p.003 i 004 b. 23  ul.Wóycickiego 1/3; Kwestura p.069 ul.Dewajtis 5 od pon.do pt..8.00-15.30 Biuro Karier poniedziałek - piątek  10:00-13:00 ;dodatkowe dyżury: 27.05, 10.06, 24.06 w godzinach 9:00-12:00

Ogłoszenie dla Studentów ostatniego roku

Biuro Karier UKSW zwraca się z prośbą do Studentów ostatniego roku studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o wypełnienia (w systemie USOS) formularza zgody (lub braku zgody) na udział w badaniu.Czytaj więcej

Obowiązkowe praktyki I stopień - informacje !!!

Przypominamy, że praktyki wakacyjne należy rozliczyć do 30 października 2017r.
Pełnomocnikiem ds. praktyk na kierunku ADMINISTRACJA został Pan dr Radosław Mędrzycki. Terminy dyżurów zamieszczamy poniżej. Studenci III roku Administracji, którzy rozliczyli już dokumentację z praktyk w Biurze Karier i Dziekanacie są proszeni o kontakt z dr Aleksandrą Syryt w celu uzyskania wpisu do usosweb (a.syryt@uksw.edu.pl)Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach