Aktualności - studia doktoranckie

WRZEŚNIOWE DYŻURY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WPiA

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminy  w letniej sesji poprawkowej. Dane uzupełniane są na bieżąco. Czytaj więcej

Dyżur Pani Profesor Ireny Lipowicz

Informujemy, że dyżur Pani Profesor Ireny Lipowicz zostaje przełożony na dzień 27 września godz. 15.00

Listy rankingowe- postępowanie rekrutacyjne 2017/2018

                  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

                               Wydział Prawa i Administracji

                     Prawo - studia doktoranckie stacjonarneCzytaj więcej

Wnioski o stypendium ministra

Szanowni Państwo wnioski o stypendium ministra (wraz z załącznikami) mogą Państwo składać do 15 września br. we właściwym Dziekanacie WPiA.

Potwierdzenie odbycia praktyk w formie prowadzenia zajęć

Szanowni Państwo,
w celu uzyskania zaliczenia Praktyk w formie prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 wymagane jest potwierdzenie odbycia praktyk przez opiekuna naukowego i osobę koordynującą zajęcia, a następnie złożenie w/w potwierdzenia w Sekretariacie Studiów Doktoranckich  do 30 września 2017r.
Proszę o korzystanie z zamieszczonego poniżej wzoru:
Formularz-potwierdzenie odbycia praktyk w formie prowadzenia zajęć

Sprawozdanie doktoranta z pracy naukowo-badawczej

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że jednym z warunków zaliczenia I roku studiów doktoranckich jest przedstawienie pisemnego sprawozdania doktoranta z pracy naukowo-badawczej.
Czytaj więcej

Pomoc psychologiczna dla studentów UKSW

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami.
Pomoc skierowana jest do studentów UKSW z niepełnosprawnością doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).
Czytaj więcej

Ostatnia szansa na zaliczenie szkolenia w zakresie BHP

Szanowni Państwo,
 
W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM OSTATNIE DODATKOWE SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA DOKTORANTÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08.06.2017 (czwartek) O GODZ. 17.00 (miejsce szkolenia: ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, sala nr 116).
 
WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE
 
1. Powyższa informacja dotyczy wyłącznie Doktorantów, którzy w bieżącym roku akademickim (2016/2017) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.Czytaj więcej

Prezentacja- Dział Współpracy Międzynarodowej

Szanowni Państwo,

zamieszczamy dla Państwa  prezentację z warsztatów dot. grantów.

Stypendium dla oszczędzających - European Funding Guide

Ten program stypendialny jest częścią inicjatywy tworzenia programów stypendialnych dla osób w niekorzystnej sytuacji finansowej. Przy pomocy Stypendium dla oszczędzających European Funding Guide wspiera studentów, którzy pokazują, że są w stanie efektywnie radzić sobie na studiach nawet z niewielką ilością pieniędzy. Te 3 stypendia zawierają miesięczne wsparcie w wysokości 1300 złotych przez cały rok: https://www.mojekupony.pl/stypendium
Potrzebne informację  można pobrać pod następującymi adresami:Czytaj więcej

Zaproszenie na konsultacje z doradcą zawodowym

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym!
Jeśli potrzebujesz pomocy w: przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, portfolio) i zaplanowaniu strategii poszukiwania pracy,Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach