Aktualności - studia doktoranckie

Dyżur Doktoranckiej Komisji Stypendialnej WPiA

W dniu 16 listopada 2017r.w godz.15:00-16:00 w Sali Rady Wydziału odbędzie się dyżur Doktoranckiej Komisji Stypendialnej WPiA.

 

Przeniesienie zajęć z dnia 28 XI na 12 XII 2017

Szanowni Państwo,

 wszystkie zajęcia dla I i II roku zostają przeniesione z dnia 28 XI na 12 XII 2017.

Listy rankingowe- stypendia doktoranckie i projakościowe

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listy rankingowe doktorantów I roku kierunku Prawo ubiegających się o stypendium doktoranckie  i stypendium z dotacji projakosciowej oraz listy rankingowe doktorantów II roku kierunku Prawo ubiegających się o stypendium doktoranckie i stypendium z dotacji projakościowej.

 

I rok- stypendium doktoranckieCzytaj więcej

Aplikacja mobilna AKTY PRAWNE - bezpłatny dostęp

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji AKTY PRAWNE. Dzięki współpracy z grupą wydawniczą INFOR PL otrzymaliśmy specjalne warunki korzystania z aplikacji.Czytaj więcej

Zespół Kwartalnika Młody Jurysta zaprasza Studentów do współpracy

Szanowni Państwo, w roku akademickim 2017/18 Kwartalnik Studentów i Doktorantów WPiA UKSW Młody Jurysta we współpracy z Katedrą Prawa Pracy WPiA UKSW planuje przygotować tematyczny numer poświęcony Wpływowi zmiany technologicznej na prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych. Zachęcamy Państwa do przygotowywania opracowań.Czytaj więcej

Rekrutacja do Programu MOST

Studenci! Doktoranci! Kolejna szansa na wielką przygodę. Już jutro tj. 31 października rusza rekrutacja do Programu MOST na semestr letni 2017/2018.Czytaj więcej

Dyżur Pełnomocnika ds. aktywizacji naukowej doktorantów

Dyżur Pełnomocnika ds. aktywizacji naukowej doktorantów, Pana dra Mariusza Szyrskiego odbywa się we wtorki w godz. 15.45-16.45 w sali 1737.
Spotkania możliwe są także w innych terminach - po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową.

 

Listy rankingowe- postępowanie rekrutacyjne 2017/2018

                  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

                               Wydział Prawa i Administracji

                     Prawo - studia doktoranckie stacjonarneCzytaj więcej

Potwierdzenie odbycia praktyk w formie prowadzenia zajęć

Szanowni Państwo,
w celu uzyskania zaliczenia Praktyk w formie prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 wymagane jest potwierdzenie odbycia praktyk przez opiekuna naukowego i osobę koordynującą zajęcia, a następnie złożenie w/w potwierdzenia w Sekretariacie Studiów Doktoranckich  do 30 września 2017r.
Proszę o korzystanie z zamieszczonego poniżej wzoru:
Formularz-potwierdzenie odbycia praktyk w formie prowadzenia zajęć

Sprawozdanie doktoranta z pracy naukowo-badawczej

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że jednym z warunków zaliczenia I roku studiów doktoranckich jest przedstawienie pisemnego sprawozdania doktoranta z pracy naukowo-badawczej.
Czytaj więcej

Pomoc psychologiczna dla studentów UKSW

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami.
Pomoc skierowana jest do studentów UKSW z niepełnosprawnością doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).
Czytaj więcej
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach