Aktualności - studia doktoranckie

Listy rankingowe- postępowanie rekrutacyjne 2017/2018

                  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

                               Wydział Prawa i Administracji

                     Prawo - studia doktoranckie stacjonarneCzytaj więcej

Potwierdzenie odbycia praktyk w formie prowadzenia zajęć

Szanowni Państwo,
w celu uzyskania zaliczenia Praktyk w formie prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 wymagane jest potwierdzenie odbycia praktyk przez opiekuna naukowego i osobę koordynującą zajęcia, a następnie złożenie w/w potwierdzenia w Sekretariacie Studiów Doktoranckich  do 30 września 2017r.
Proszę o korzystanie z zamieszczonego poniżej wzoru:
Formularz-potwierdzenie odbycia praktyk w formie prowadzenia zajęć

Sprawozdanie doktoranta z pracy naukowo-badawczej

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że jednym z warunków zaliczenia I roku studiów doktoranckich jest przedstawienie pisemnego sprawozdania doktoranta z pracy naukowo-badawczej.
Czytaj więcej

Pomoc psychologiczna dla studentów UKSW

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami.
Pomoc skierowana jest do studentów UKSW z niepełnosprawnością doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).
Czytaj więcej

Prezentacja- Dział Współpracy Międzynarodowej

Szanowni Państwo,

zamieszczamy dla Państwa  prezentację z warsztatów dot. grantów.

Stypendium dla oszczędzających - European Funding Guide

Ten program stypendialny jest częścią inicjatywy tworzenia programów stypendialnych dla osób w niekorzystnej sytuacji finansowej. Przy pomocy Stypendium dla oszczędzających European Funding Guide wspiera studentów, którzy pokazują, że są w stanie efektywnie radzić sobie na studiach nawet z niewielką ilością pieniędzy. Te 3 stypendia zawierają miesięczne wsparcie w wysokości 1300 złotych przez cały rok: https://www.mojekupony.pl/stypendium
Potrzebne informację  można pobrać pod następującymi adresami:Czytaj więcej

Zaproszenie na konsultacje z doradcą zawodowym

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym!
Jeśli potrzebujesz pomocy w: przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, portfolio) i zaplanowaniu strategii poszukiwania pracy,Czytaj więcej

Wsparcie merytoryczne dla doktorantów

Szanowni Państwo,

Dr Mariusz Szyrski - Pełnomocnik Dziekana ds. aktywizacji naukowej doktorantów oferuje Państwu pomoc w zakresie uzyskania wstępnych informacji o:
- grantach badawczych i wyjazdach naukowych dla doktorantów;
- możliwościach publikacji w czasopismach prawniczych i monografiach;
- możliwościach organizacji konferencji na UKSW.

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tego rodzaju wsparciem - zapraszamy do kontaktu mailowego z Panem Doktorem: m.szyrski@uksw.edu.pl oraz na osobiste spotkania.

III edycja Szkoły Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec

Pragniemy poinformować, że na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych rusza III edycja Szkoły Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec. Szczegóły dostępne w zakładce Szkoła Prawa Niemieckiego. Czytaj więcej

Obowiązkowe warsztaty dla doktorantów z przygotowywania wniosków o granty

Szanowi Państwo,
informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 będą odbywały się dla Państwa obowiązkowe warsztaty z przygotowywania wniosków o granty naukowe.
Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Państwa przez Pana dra Mariusza Szyrskiego- Pełnomocnika Dziekana ds. aktywizacji naukowej doktorantów oraz harmonogram warsztatów wraz z tematami poszczególnych spotkań.
Pierwsze warsztaty odbędą się dnia 28 lutego 2017 r. o godz. 16:45.

/sites/default/files/Pismo_0.jpegCzytaj więcej

Ambasador Wydawnictwa C.H. Beck na WPiA

Szanowni Pracownicy/Doktoranci/Studenci,
pragniemy poinformować Państwa, że w 2016/17 na Naszym Wydziale działa Ambasador Wydawnictwa C.H. Beck.Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach