Aktualności - studia doktoranckie

Dyżur Doktoranckiej Komisji Stypendialnej WPiA

W dniu 16 listopada 2017r.w godz.15:00-16:00 w Sali Rady Wydziału odbędzie się dyżur Doktoranckiej Komisji Stypendialnej WPiA.

 

Przeniesienie zajęć z dnia 28 XI na 12 XII 2017

Szanowni Państwo,

 wszystkie zajęcia dla I i II roku zostają przeniesione z dnia 28 XI na 12 XII 2017.

Listy rankingowe- stypendia doktoranckie i projakościowe

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listy rankingowe doktorantów I roku kierunku Prawo ubiegających się o stypendium doktoranckie  i stypendium z dotacji projakosciowej oraz listy rankingowe doktorantów II roku kierunku Prawo ubiegających się o stypendium doktoranckie i stypendium z dotacji projakościowej.

 

I rok- stypendium doktoranckieCzytaj więcej

Aplikacja mobilna AKTY PRAWNE - bezpłatny dostęp

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji AKTY PRAWNE.Czytaj więcej

Dyżur Pełnomocnika ds. aktywizacji naukowej doktorantów

Dyżur Pełnomocnika ds. aktywizacji naukowej doktorantów, Pana dra Mariusza Szyrskiego odbywa się we wtorki w godz. 15.45-16.45 w sali 1737.
Spotkania możliwe są także w innych terminach - po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową.

 

Listy rankingowe- postępowanie rekrutacyjne 2017/2018

                  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

                               Wydział Prawa i Administracji

                     Prawo - studia doktoranckie stacjonarneCzytaj więcej

Prezentacja- Dział Współpracy Międzynarodowej

Szanowni Państwo,

zamieszczamy dla Państwa  prezentację z warsztatów dot. grantów.

Zaproszenie na konsultacje z doradcą zawodowym

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym!
Jeśli potrzebujesz pomocy w: przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, portfolio) i zaplanowaniu strategii poszukiwania pracy,Czytaj więcej

Wsparcie merytoryczne dla doktorantów

Szanowni Państwo,

Dr Mariusz Szyrski - Pełnomocnik Dziekana ds. aktywizacji naukowej doktorantów oferuje Państwu pomoc w zakresie uzyskania wstępnych informacji o:
- grantach badawczych i wyjazdach naukowych dla doktorantów;
- możliwościach publikacji w czasopismach prawniczych i monografiach;
- możliwościach organizacji konferencji na UKSW.

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tego rodzaju wsparciem - zapraszamy do kontaktu mailowego z Panem Doktorem: m.szyrski@uksw.edu.pl oraz na osobiste spotkania.

Obowiązkowe warsztaty dla doktorantów z przygotowywania wniosków o granty

Szanowi Państwo,
informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 będą odbywały się dla Państwa obowiązkowe warsztaty z przygotowywania wniosków o granty naukowe.
Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Państwa przez Pana dra Mariusza Szyrskiego- Pełnomocnika Dziekana ds. aktywizacji naukowej doktorantów oraz harmonogram warsztatów wraz z tematami poszczególnych spotkań.
Pierwsze warsztaty odbędą się dnia 28 lutego 2017 r. o godz. 16:45.

/sites/default/files/Pismo_0.jpegCzytaj więcej

Potwierdzenie odbycia praktyk w formie współprowadzenia zajęć

Szanowni Państwo,
w celu uzyskania zaliczenia Praktyk w formie współprowadzenia zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 wymagane jest potwierdzenie odbycia praktyk przez opiekuna naukowego i osobę prowadzącą/koordynującą zajęcia, a następnie złożenie w/w potwierdzenia w Sekretariacie Studiów Doktoranckich przed rozpoczęciem semestru letniego.
Proszę o korzystanie z zamieszczonego poniżej wzoru:Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach