Aplikacja mobilna AKTY PRAWNE - bezpłatny dostęp

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji AKTY PRAWNE. Dzięki współpracy z grupą wydawniczą INFOR PL otrzymaliśmy specjalne warunki korzystania z aplikacji.Czytaj więcej

Monitor WPiA

Szanowni Państwo, w zakładce MONITOR UKSW dostępne są Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji.

Obowiązek korzystania z kont pocztowych w domenie "uksw.edu.pl"

Szanowni Państwo, z godnie z Decyzją Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r.  każdy pracownik uczelni zatrudniony na umowę o pracę, mianowania lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, otrzymuje konto poczty elektronicznej oraz adres email w domenie „uksw.edu.pl”, którą administruje CSI na cały okres zatrudnienia i ma obowiązek korzystania z ww wymienionego konta przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Czytaj więcej

Dodatkowe dokumenty konieczne do zawarcia umowy zlecenia

Szanowni Państwo Kierownicy Katedr, w związku z pismem PSiK 113e.1.2017 Projektor ds. Studenckich i Kształcenia zostają wprowadzone dodatkowe dokumenty konieczne do zawarcia umowy zlecenia za przeprowadzanie zajęć dydaktycznych ze studentami UKSW.
W związku z nowymi wytycznymi osoby, które zostały wskazane do prowadzenia zajęć w ramach umów zlecenia w roku 2017/2018 zobowiązane są przekazać następujące dokumenty:Czytaj więcej

Podsumowanie i główne wnioski z warsztatu grantowego (21 marca) oraz konferencji NCN (27 marca)

W dniu 21 marca 2017 r. w Sali Rady Wydziału WPiA odbył się warsztat grantowy „Do & Don’t” z udziałem Pani dr Doroty Kiebzak-Mandery – przedstawiciela Narodowego Centrum Nauki, odpowiedzialnego za panel HS5 (zakres prawa i politologii) oraz Pana dra Tomasz Janusa –  kierownika Biura Badań Naukowych. Swoim doświadczeniem w realizacji projektu podzielił się Pan dr Mariusz Szyrski, Pani prof. UKSW dr hab. Anna Tarwacka i Pani dr hab. Renata Kamińska. Prowadzącym zadano liczne pytania.
Czytaj więcej

Ambasador Wydawnictwa C.H. Beck na WPiA

Szanowni Pracownicy/Doktoranci/Studenci,
pragniemy poinformować Państwa, że w 2016/17 na Naszym Wydziale działa Ambasador Wydawnictwa C.H. Beck.Czytaj więcej

Dydaktyka odpłatna - instrukcja generowania rachunków

Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla odpłatnych form kształcenia, uruchomiony został nowy moduł w USOSwebie.

Załącznik nr 7.2 jest generowany z systemu USOSweb (w zakładce DLA WSZYSTKICH->ROZLICZENIE GODZIN) przez wykonawcę umowy i po podpisaniu przekazywany do jednostki organizacyjnej.Czytaj więcej

Księgowość WPiA - zmiana numeru telefonu!

Nowy numer telefonu Pani Małgorzaty Kalinowskiej:  22 380 43 10 wew. 749 (oraz 470).

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach