Awaria w bud. nr 21 (Audytorium Maximum)

Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią w budynku nr 21 na Wójcickiego z użytku zostaną wyłączone na najbliższy tydzień sale: 201, 202 (po godz. 15:00), 203 i 205. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą systematycznie przenoszone do innych sal i budynków. Zwracamy się z prośbą o bieżące śledzenie zmian w USOSweb. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

Procedura dotycząca nieobecności na zajęciach dydaktycznych

Szanowni Państwo, przypominamy, że procedurę nieobecności na zajęciach dydaktycznych reguluje Zarządzenie nr 2/2016/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 9 maja 2017 r. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Aplikacja mobilna AKTY PRAWNE - bezpłatny dostęp

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji AKTY PRAWNE. Dzięki współpracy z grupą wydawniczą INFOR PL otrzymaliśmy specjalne warunki korzystania z aplikacji.Czytaj więcej

Monitor WPiA

Szanowni Państwo, w zakładce MONITOR UKSW dostępne są Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji.

Obowiązek korzystania z kont pocztowych w domenie "uksw.edu.pl"

Szanowni Państwo, zgodnie z Decyzją Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r.  każdy pracownik uczelni zatrudniony na umowę o pracę, mianowania lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, otrzymuje konto poczty elektronicznej oraz adres email w domenie „uksw.edu.pl”, którą administruje CSI na cały okres zatrudnienia i ma obowiązek korzystania z ww. wymienionego konta przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Czytaj więcej

Ambasador Wydawnictwa C.H. Beck na WPiA

Szanowni Pracownicy/Doktoranci/Studenci,
pragniemy poinformować Państwa, że w 2016/17 na Naszym Wydziale działa Ambasador Wydawnictwa C.H. Beck.Czytaj więcej

Księgowość WPiA - zmiana numeru telefonu!

Nowy numer telefonu Pani Małgorzaty Kalinowskiej:  22 380 43 10 wew. 749 (oraz 470).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach