Erasmus+ KA 107: Rekrutacja uzupełniająca na wyjazd pracownika naukowo-dydaktycznego

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na wyjazd w ramach programy Erasmus+ (KA 107) jednego pracownika Wydziału Prawa i Administracji UKSW w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Zachodniej Santa Catariny w Brazylii (UNOESC) w bieżącym roku akademickim.
Więcej informacji o UNOESC można uzyskać, kontaktując się z Panią mgr Katarzyną Gałka.

Pracownicy ubiegający się o wyjazd powinni złożyć komplet dokumentów aplikacyjnych do osoby pełniącej funkcję koordynatora (Pani mgr Katarzyna Gałka), do dnia 19 kwietnia 2018 r. Dodatkowy dyżur mgr Katarzyny Gałki odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w godz. 15.45-16.30 (pok. 1739). Adres mailowy: k.galka@uksw.edu.pl

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach.

Czytaj więcej

Zajęcia w dniu 30 kwietnia

Uprzejmie informujemy, że decyzją Dziekana WPiA zajęcia w dniu 30 kwietnia br. (poniedziałek) odbędą się w formie e-learningu.

Wykłady na Kazimieras Simonavičius University (Wilno) w ramach pogramu Erasmus+

W dniach 19.03.-21.03 br. w ramach stypendialnego Erasmus+ Staff Mobility for Teaching mgr Zbigniew Więckowski - asystent Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego przebywał na Kazimieras Simonavičius w Wilnie. Czytaj więcej

Procedura dotycząca nieobecności na zajęciach dydaktycznych

Szanowni Państwo, przypominamy, że procedurę nieobecności na zajęciach dydaktycznych reguluje Zarządzenie nr 2/2016/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 9 maja 2017 r. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Aplikacja mobilna AKTY PRAWNE - bezpłatny dostęp

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji AKTY PRAWNE.Czytaj więcej

Monitor WPiA

Szanowni Państwo, w zakładce MONITOR UKSW dostępne są Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji.

Obowiązek korzystania z kont pocztowych w domenie "uksw.edu.pl"

Szanowni Państwo, zgodnie z Decyzją Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r.  każdy pracownik uczelni zatrudniony na umowę o pracę, mianowania lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, otrzymuje konto poczty elektronicznej oraz adres email w domenie „uksw.edu.pl”, którą administruje CSI na cały okres zatrudnienia i ma obowiązek korzystania z ww. wymienionego konta przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach