PROGRAM ERASMUS+

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI UKSW
 

  • UWAGA ostatni dyżur przed wakacjami: 5 lipca, po godzinie 11.30 (proszę czekać) , pok. 1741 a

 

  • dla kierunku Stosunki Międzynarodowe -
  • prof. UKSW Dariusz Góra-Szopiński d.gora-szopinski@uksw.edu.pl
    • dyżur - czwartki, godz. 9.45-11.15, pok. 1704a

 

  • Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej 
budynek nr 23, pok. 113
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
dwm.uksw.edu.pl

  • Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl

 

Lista kwalifikacyjna z rekrutacji uzupełniającej - maj 2017 r.
85848 Cassino, Włochy
 89529 wynik negatywny
89965 Maribor, Słowenia
91301 wynik negatywny
91825 Drezno, Niemcy
92374 wynik negatywny
99444 Coimbra, Portugalia
100690 Cassino, Włochy

 

Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd na praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus + numer albumu
Rekrutacja maj 2017 r. 85307
Rekrutacja czerwiec 2017 r.  91823 85272 91068 90340

 

 

 

***

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

·                 na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPiA ma podpisaną umowę dwustronną (patrz: Uczelnie partnerskie)

·                 na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, do uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, innej instytucji zagranicznej, do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendium programu Erasmus+ w celu realizacji części studiów na uczelni partnerskiej mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia. Program adresowany jest zarówno do osób studiujących w trybie dziennym, jak również wieczorowym i zaocznym.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl oraz na stronie WPiA: http://wpia.uksw.edu.pl/studia (Program Erasmus).

 

UCZELNIE PARTNERSKIE

Lista uczelni partnerskich WPiA oraz szczegóły ofert wyjazdów dostępne są w systemie USOSweb.

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI 

PROCEDURA REKRUTACYJNA - STUDIA

PROCEDURA REKRUTACYJNA - PRAKTYKI

ANEKS DO PROCEDURY REKRUTACYJNEJ - PRAKTYKI

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach