Informacje dla studentów WPiA

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

NA STYPENDIA ERASMUS+ 2018/19

w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej

dla studentów WPiA wszystkich stopni i kierunków studiów

rusza w dniu 16 kwietnia i potrwa do dnia 11 maja 2018 r.

Zapisy online przez USOSweb. Procedura rekrutacyjna oraz instrukcja rejestracji w USOSwebie

znajdują się poniżej, w tej zakładce. Zapraszamy!

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. Programu Erasmus

dr Natalia Kohtamäki

dr Magdalena Wilczek-Karczewska

prof. Dariusz Góra-Szopiński

 

*      *      *

Wyniki rekrutacji Erasmus z dnia 20 marca 2018 r.
Decyzja pozytywna
Lp. Nr albumu
1 98584
2 103342
3 102778
4 94707
5 94708
6 98762
7 98784
8 95029
9 97932
10 94839
11 102964
12 94859
13 98878
14 94871
15 103433
16 95076
17 98907
18 96445
19 94060
20 98933
21 98935
22 86085
23 103469
24 95144
25 95042
26 98993
27 90830
28 99015
   
Kwalifikacja warunkowa
Lp. Nr albumu
1 94703
2 99444
3 108550
   
Lista rezerwowa
Lp. Nr albumu
1 99023
2 99047
   
Decyzja negatywna
Lp. Nr albumu
1 94629
2 98726
3 98826
4 98902
5 98975

*      *      *

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI UKSW

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018
 

 • dla kierunków Administracja oraz Człowiek w cyberprzestrzeni -
  dr Magdalena Wilczek-Karczewska m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl
  • dyżury: wtorki, godz. 15.00-16.00, pok. 1715
 • dla kierunku Stosunki międzynarodowe -
 •  prof. UKSW Dariusz Góra-Szopiński d.gora-szopinski@uksw.edu.pl
  • dyżury: środy, godz. 15.00-16.00, pok. 1704a

 

 • Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej 
budynek nr 23, pok. 113
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
dwm.uksw.edu.pl

 • Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w programie Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl

 

*      *      *

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+:

·                 na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPiA ma podpisaną umowę dwustronną (patrz zakładka: WPiA International Partners)

·                 na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie - do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendia Erasmus+ mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia, a także absolwenci pod warunkiem ukończenia procesu rekrutacji przed datą obrony pracy dyplomowej.

Szczegóły ofert wyjazdowych na dany rok akademicki dostępne są w systemie USOSweb, w terminach oficjalnie ogłaszanych rekrutacji.

Szersze informacje na temat Programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW: www.dwm.uksw.edu.pl.

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA - STUDIA

PROCEDURA REKRUTACYJNA - PRAKTYKI

INSTRUKCJA REJESTRACJI  W USOSwebie

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach