Informacje dla studentów WPiA

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

LISTA STUDENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ERASMUS + NA SEMESTR LETNI 2017/2018

- 94840 (Kazimieras Simonavicius University, Litwa)

- 95144 (Yalova University, Turcja)

PRAKTYKI

- 85775 (Uniwersytet w Cassino, Włochy, ERASMUSLAND) - kwalifikacja warunkowa

- 85710 (Uniwersytet w Cassino, Włochy, ERASMUSLAND)

- 85883 (Uniwersytet w Cassino, Włochy, ERASMUSLAND)

*      *      *

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI UKSW

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/18
 

 • dla kierunków Administracja oraz Człowiek w Cyberprzestrzeni -
  dr Magdalena Wilczek-Karczewska m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl
  • dyżury we wtorki, godz. 10:15-11:15, pok. 1715

 

 

 • dla kierunku Stosunki międzynarodowe -
 •  prof. UKSW Dariusz Góra-Szopiński d.gora-szopinski@uksw.edu.pl
  • dyżury w czwartki, godz. 15.00-16.00, pok. 1704a

 

 • Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej 
budynek nr 23, pok. 113
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
dwm.uksw.edu.pl

 • Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w programie Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl

 

*      *      *

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

·                 na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPiA ma podpisaną umowę dwustronną (patrz: Uczelnie partnerskie)

·                 na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, do uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, innej instytucji zagranicznej, do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendium programu Erasmus+ w celu realizacji części studiów na uczelni partnerskiej mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia. Program adresowany jest zarówno do osób studiujących w trybie dziennym, jak również wieczorowym i zaocznym.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl.

Szczegóły ofert wyjazdowych na dany rok akademicki dostępne są w systemie USOSweb, w terminach oficjalnie ogłaszanych rekrutacji.

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI 

PROCEDURA REKRUTACYJNA - STUDIA

PROCEDURA REKRUTACYJNA - PRAKTYKI

ANEKS DO PROCEDURY REKRUTACYJNEJ - PRAKTYKI

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach