I miejsce w Konkursie prac dyplomowych NTIE

Z przyjemnością informujemy, że praca dyplomowa Pana mgr. Pawła Kozyry, z Wydziału Prawa i Administracji UKSW pt.: Udostępnienie informacji publicznej w mediach społecznościowych, otrzymała I miejsce w kategorii prac magisterskich w ramach konkursu organizowanego przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.
Praca powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Szpor, Kierownika Katedry Prawa Informatycznego WPiA UKSW. Serdecznie gratulujemy! 

Diamentowy Grant dla Studentki WPiA

Studentka IV roku Prawa Stacjonarnego Pani Natalia Maria Kalinowska znalazła się wśród laureatów konkursu dla młodych naukowców Diamentowy Grant. W ramach przyznanych środków Pani Kalinowska realizowała będzie projekt pt. "Diagnoza stanu ochrony prywatności jednostki w sieci Internet ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych – stan prawny i perspektywy". Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

Stypendium Fundacji Lanckorońskich dla Pani dr M.Satory

Pani dr Magdalena Satora z Wydziału Prawa i Administracji UKSW znalazła się w gronie laureatów konkursu o Stypendium Fundacji Lanckorońskich w ramach realizacji projektu pt. Kolacjonowanie rękopisów źródła. Pani doktor wyjedzie na badania do Rzymu. Serdecznie gratulujemy! 

European Financial Congress w Sopocie

Miło Nam poinformować, iż w dniu 23 czerwca 2015 r., podczas dorocznego European Financial Congress w Sopocie, w panelu dotyczącym prawnych przeszkód prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w charakterze panelistów wystąpili profesorowie Naszego Wydziału, tj. prof. nadzw. dr hab. Piotr Zapadka (Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii) oraz prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski (Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego).Czytaj więcej

„25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka”

W dniach 21-23 maja 2015 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się Konferencja Naukowa pt. „25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka”. Organizatorami konferencji byli Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Prof. n. dr hab. Bogumił Szmulik i Dziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Prof. n. dr hab. Katarzyna Popik.Czytaj więcej

„Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce"

W dniach 8-10 maja 2015 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce.” Organizatorami konferencji byli Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Prof. n. dr hab. Bogumił Szmulik i Prodziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie dr Mariusz Paździor. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Czytaj więcej

I Konkurs Oratorski na WPiA UKSW


3 czerwca odbył się I Konkurs Oratorski na WPiA pod patronatem Pana Prof. dr hab. Marka Michalskiego Dziekana WPiA UKSW. Tematem przewodnim konkursu był: "Prawnik przyszłości".
Jury w składzie prof. dr hab. Marek Michalski, dr Justyna Dąbrowska, dr Aleksandra Syryt i dr Marcin Wielec wyłoniło 3 najlepszych mówców.
Czytaj więcej

WPiA UKSW współorganizatorem prestiżowej konferencji międzynarodowej

Miło Nam poinformować, iż w dniach 24 - 27 kwietnia 2015 r. WPiA UKSW był współorganizatorem III Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego w Gdynia - Karlskrona - Kalmar. Jest to już kolejne wspólne przedsięwzięcie UKSW i WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. 

Czytaj więcej

Kolejny spektakularny sukces Poradni Prawnej WPiA UKSW


W dniu 8 maja 2015 roku na naszym Uniwersytecie odbył się finał I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Symulację Rozprawy Karnej. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie drużyny wybrały i opracowały rodzaj wydarzenia, na którego kanwie budują fabułę rozprawy karnej, a następnie nagrywają symulację rozprawy. W drugim etapie odbyła się rzeczywista prezentacja symulacji rozprawy karnej. 

Czytaj więcej

Podziękowania Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego


Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składa serdeczne podziękowania Pani dr Ewelinie Gierach (Katedra Prawa Konstytucyjnego; Opiekun KNPK UKSW) za ogromny wkład pracy i  pomoc w zorganizowaniu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej”. Konferencja odbyła się 21 maja br. i niewątpliwie okazała się ogromnym sukcesem Koła na skalę ogólnopolską.

Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach