Gratulacje dla Pana dr Dariusza Fuchsa

Miło nam poinformować, iż Pan dr Dariusz Fuchs został zaproszony do udziału w pracach zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw umowy ubezpieczenia. Serdecznie gratulujemy! 

Grant z NCN dla Pani dr Magdaleny Satory


Miło nam poinformować, że w ramach konkursu Opus 8, Preludium 8 i Sonata 8, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali pięć grantów o łącznej wysokości 705 588,00 zł.

Czytaj więcej

Studenci WPiA UKSW uczestniczyli w międzynarodowym konkursie VIS Moot Court

W dniach 28 marca – 2 kwietnia 2015 roku studenci WPIA reprezentowali Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas 22 edycji konkursu VIS International Commercial Arbitration Moot Court. (GALERIA)
Konkurs VIS Moot Court jest największym i najbardziej prestiżowym konkursem poświęconym problematyce międzynarodowego arbitrażu handlowego. VIS Moot Court organizowany od 1993 roku w stolicy Austrii - Wiedniu,  corocznie przyciąga tysiące studentów, z około 300 uniwersytetów z całego świata, a także praktyków i teoretyków zainteresowanych dziedziną prawa handlowego, prawa międzynarodowego oraz arbitrażu. 

Czytaj więcej

Spotkanie otwarte z J.E. Ambasadorem Ukrainy - galeria zdjęć

10 marca br. odbyło się spotkanie otwarte z J.E. Ambasadorem Ukrainy w Rzeczypospolitej Panem Adrijem Deszczycą zorganizowane przez Instytut Prawa Międzynarodowego, UE i Stosunków Międzynarodowych WPiA oraz Koło Naukowe Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych UKSW. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

Pierwsza edycja UKSW Arbitration Day 2015

10 marca 2015r. w Auli Schumana odbyła się konferencja UKSW Arbitration Day 2015 organizowana przez Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji „Consensus” oraz uczestników tegorocznego konkursu The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem i galerią zdjęć.

Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana prof. dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego


Z przyjemnością informujemy, że Pan prof. UKSW dr hab. Tomasz Siemiątkowski, z Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego został powołany składu Komisji Kodyfikacyjnej. Serdecznie gratulujemy!

Jagoda Kwapińska, studentka II roku Prawa, laureatką XIX Lokalnego Konkursu Krasomówczego


12 marca 2015 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów odbył się XIX Lokalny Konkurs Krasomówczy, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa. Zadanie konkursowe polegało na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

Czytaj więcej

Sukces Studentów z Koła Naukowego Prawa Prywatnego w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Symulację Rozprawy Cywilnej


Z radością informujemy, że studenci z Koła Naukowego Prawa Prywatnego zajęli drugie miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Symulację Rozprawy Cywilnej "Student prawa w wydziale cywilnym sądu", który odbył się 15 stycznia 2015 r. w Rzeszowie. Serdecznie gratulujemy! 

Czytaj więcej

XIII edycja konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2015


Urząd Patentowy RP ogłasza XIII edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2015.
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z ochroną własności intelektualnej, w tym również z zarządzaniem i marketingiem prawami własności intelektualnej lub oceną stanu techniki.

Czytaj więcej

Spotkanie Dziekana WPiA UKSW ze Studentami

W dniu 21 stycznia 2015 r. w sali Rady Wydziału odbyło się spotkanie Pana Dziekana prof. dr hab. Marka Michalskiego ze Studentami WPiA UKSW reprezentującymi Wydziałową Radę Studencką oraz Klinikę Prawa.Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach