Studenci prawa z Koła Naukowego Prawa Prywatnego w finale II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Symulację Rozprawy Cywilnej

W grudniu minionego roku odbyły się eliminacje do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Symulację Rozprawy Cywilnej, organizowanego przez Podkarpackie Centrum Informacji Prawnej. Konkurs polega na opracowaniu stanu faktycznego rozprawy cywilnej przed sądem pierwszej instancji, a następnie na odegraniu rozprawy w sądzie i przesłaniu nagrania do Jury, składającego się z praktyków i teoretyków prawa. Oceniana jest przede wszystkim poprawność merytoryczna (zgodność z obowiązującym stanem prawnym), ale Jury bierze pod uwagę również formę artystyczną.Czytaj więcej

Powołanie Wydziałowej Rady Biznesu

Rada Wydziału Prawa i Administracji powołała Wydziałową Radę Biznesu na mocy Uchwały nr 35/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu.

Wyróżnienie dla Studenta Prawa WPiA UKSW

Pan Tomasz Kaniecki, student drugiego roku na kierunku Prawo WPiA UKSW, otrzymał wyróżnienie w zorganizowanym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wraz z Ambasadami Szwecji i Wielkiej Brytanii konkursie na esej dotyczący Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo Inwestycyjnego (TTIP).Czytaj więcej

Nagroda "Złote Skrzydła" w 7. edycji konkursu organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”

Dr Paweł Czarnecki (adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UKSW) otrzymał nagrodę "Złote Skrzydła" w 7. edycji konkursu organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”. W konkursie nagrodzono najlepsze specjalistyczne książki młodych autorów wydane w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Kryteriami doboru książek w były m.in.:Czytaj więcej

Zarząd KNPP na Ogólnopolskim Forum Studenckich Kół Naukowych

W piątek 14 listopada na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Forum Studenckich Kół Naukowych Rynku Kapitałowego. Przedstawiciele kilkudziesięciu kół naukowych z uczelni z całej Polski wzięli udział w warsztatach i wykładach, obejmujących tematykę rynków kapitałowych, giełdy i ekonomii.Czytaj więcej

Mistrzostwa Polski w Biegu 24 h - sukces studenta WPiA

Z przyjemnością informujemy, że Pan Rafał Michalik, student V roku prawa stacjonarnego WPIA UKSW zdobył 10 miejsce w kategorii mężczyzn w VII Mistrzostwach Polski w Biegu 24 h, 27-28.09.2014 , Katowice (3 miejsce w kategorii wiekowej 20-29 lat mężczyzn) z wynikiem 165 km 286 m.

Czytaj więcej

Maturzyści chcą studiować prawo na UKSW

Według rankingu przygotowanego przez Dziennik Rzeczpospolita Kandydaci bardzo chętnie wybierają studia prawnicze na naszym Uniwersytecie. Prawo UKSW znalazło się na drugim miejsu pod względem ilości chętnych na miejsce:Czytaj więcej

Serdecznie gratulujemy

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Michał Będkowski-Kozioł i Pan mgr Łukasz Gołąb z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UKSW zostali redaktorami prowadzącymi specjalnego numeru czasopisma „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (iKAR nr 8/2014) wydawanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (strona internetowa czasopisma: http://ikar.wz.uw.edu.pl/). Czytaj więcej

Sukces Reprezentacji Wydziału Prawa i Administracji

Z przyjemnością informujemy, że reprezentacja Wydziału Prawa i Administracji UKSW w osobach Pani Eweliny Włoczewskiej oraz Pana Tomasza Kanieckiego zajęła (ex aequo z reprezentacją Uniwersytetu Jagiellońskiego) I miejsce w Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studentów przygotowali: dr hab. Sławomir Godek, dr Przemysław Gawron, dr Elżbieta Loska i dr Magdalena Wilczek-Karczewska.Czytaj więcej

III edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan

Informujemy, iż Wydział Prawa i Administracji UKSW współuczestniczył w organizacji kolejnej już III edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan, zaś prof. dr hab. Marek Michalski Dziekan Wydziału brał jako juror udział w finale Konkursu.Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach