Zwycięstwo studentów IV roku Prawa UKSW w debacie Oksfordzkiej

6 maja 2014 w Auli Schumana, Audytorium Maximum UKSW po raz kolejny studenci dwóch największych uczelni warszawskich stanęli do walki w obronie swoich racji. Istotą organizowanej od pięciu lat przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Debaty Oksfordzkiej jest polemika między studentami prawa na temat  funkcjonowania wybranej instytucji prawa karnego procesowego.Czytaj więcej

Ocena instytucjonalna PKA na WPiA UKSW

Z przyjemnością informujemy, iż po przeprowadzeniu oceny instytucjonalnej na Wydziale Prawa i Administracji UKSW Polska Komisja Akredytacyjna 3 kwietnia 2014 r. przyznała ocenę pozytywną (Uchwała).
Jest to druga ocena pozytywna PKA otrzymana przez Wydział w okresie roku. W kwietniu 2013 r. Wydział otrzymał ocenę pozytywną, po przeprowadzeniu "oceny programowej" na kierunku Prawo.

Drużyna WPiA UKSW wzięła udział w prestiżowym międzynarodowym konkursie

WPiA UKSW był reprezentowany na najbardziej prestiżowym konkursie typu moot court z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, który odbywał się w dniach 10-17 kwietnia 2014 r. w Wiedniu.Czytaj więcej

Dziekan WPiA UKSW Profesorem Tytularnym

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, iż po odbyciu wszelkich stosownych procedur i po podjęciu decyzji przez Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego Dziekan WPiA Pan prof. dr hab. Marek Michalski uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Sukces osobisty Pana Dziekana jest także wielkim sukcesem Naszego Wydziału oraz całej społeczności UKSW, wytyczając drogę rozwoju naukowego.

Panu Dziekanowi serdecznie gratulujemy tego wielkiego sukcesu, determinacji i konsekwencji w działaniu.

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Zapadka w gronie ekspertów

Miło nam poinformować, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik powołał Pana prof. nadzw. dr hab. Piotra Zapadkę, Prodziekana WPiA UKSW, do grona ekspertów z zakresu prawa ustrojowego i prawa finansowego, którzy pracować będą nad aktualnymi zagadnieniami związanymi z finansowaniem samorządu terytorialnego. Serdecznie gratulujemy.

Gratulacje dla Pana prof. UKSW dr hab. Piotra Zapadki

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, iż prof. UKSW dr hab Piotr Zapadka, Prodziekan WPiA został powołany przez Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego do składu Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.  W skład Kapituły weszło 21 przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji publicznych oraz mediów.

Czytaj więcej

Studentka IV roku prawa wyróżniona w XVIII Lokalnym Konkursie Krasomówczym

11 marca 2014 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów odbył się XVIII Lokalny Konkurs Krasomówczy, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa.Czytaj więcej

Rozpoczęcie I Edycji Studiów Podyplomowych Business Law

W dniu 1 marca br., w sali im. R. Schumana (Audytorium Maximum) odbyła się uroczysta inauguracja I edycji Studiów Podyplomowych Business Law. Rozpoczęciu tych studiów towarzyszyły wystąpienia znamienitych Gości, w tym JM Rektora UKSW Ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Pana Ministra płk Kazimierza Mordaszewskiego (Z-cy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), Pana prof. dr hab. Marka Michalskiego (Dziekana WPiA UKSW) oraz Pana dr hab. Piotra Zapadki (Prodziekana WPiA UKSW).Czytaj więcej

Gratulacje dla mgr Anny Trockiej

Z przyjemnością informujemy, że mgr Anna Trocka, asystentka w Katedrze Prawa Dyplomatycznego Dyplomacji Publicznej WPiA UKSW, uzyskała akredytację i została wpisana na listę arbitrów międzynarodowych w rosyjskim stałym sądzie arbitrażowym działającym przy Independent Chamber of Arbitration w Moskwie. Serdecznie gratulujemy!

Sukces Zespołu Poradni Prawnej WPiA UKSW

Z radością informujemy, że projekt autorstwa przedstawicieli Poradni Prawnej: mgr Moniki Horna, Moniki Podleśnej, Mateusza Cieślaka, Rafała Michalika pt: "Poprawa jakości kształcenia studentów prawa poprzez wprowadzenie elementu praktycznego" zdobył dofinansowanie w wysokości ćwierć miliona złotych z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni.Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach