Rozpoczęcie I Edycji Studiów Podyplomowych Business Law

W dniu 1 marca br., w sali im. R. Schumana (Audytorium Maximum) odbyła się uroczysta inauguracja I edycji Studiów Podyplomowych Business Law. Rozpoczęciu tych studiów towarzyszyły wystąpienia znamienitych Gości, w tym JM Rektora UKSW Ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Pana Ministra płk Kazimierza Mordaszewskiego (Z-cy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), Pana prof. dr hab. Marka Michalskiego (Dziekana WPiA UKSW) oraz Pana dr hab. Piotra Zapadki (Prodziekana WPiA UKSW).Czytaj więcej

Gratulacje dla mgr Anny Trockiej

Z przyjemnością informujemy, że mgr Anna Trocka, asystentka w Katedrze Prawa Dyplomatycznego Dyplomacji Publicznej WPiA UKSW, uzyskała akredytację i została wpisana na listę arbitrów międzynarodowych w rosyjskim stałym sądzie arbitrażowym działającym przy Independent Chamber of Arbitration w Moskwie. Serdecznie gratulujemy!

Sukces Zespołu Poradni Prawnej WPiA UKSW

Z radością informujemy, że projekt autorstwa przedstawicieli Poradni Prawnej: mgr Moniki Horna, Moniki Podleśnej, Mateusza Cieślaka, Rafała Michalika pt: "Poprawa jakości kształcenia studentów prawa poprzez wprowadzenie elementu praktycznego" zdobył dofinansowanie w wysokości ćwierć miliona złotych z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni.Czytaj więcej

Rusza pierwsza edycja Studiów Podyplomowych "Business Law"

Studia podyplomowe "Business Law" to unikalna propozycja edukacyjna skierowana przede wszystkim dla nie- prawników, którzy w swojej codziennej pracy zawodowej posiadają styczność z zagadnieniami szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz z kluczowymi mechanizmami nowoczesnego rynku finansowego.Czytaj więcej

Prezes KNPP Katarzyna Iwanicka w Akademickim Radiu Kampus

Studentka IV roku prawa i Prezes Koła Naukowego Prawa Prywatnego, Katarzyna Iwanicka, 27 stycznia 2014 r. udzieliła wywiadu Akademickiemu Radiu Kampus na temat ostatniego triumfu KNPP. Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana dr. hab. Sławomira Godka

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 stycznia 2014 r. dr Sławomir Godek, adiunkt w Katedrze Historii Ustroju i Prawa w Polsce uzyskał stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem. Serdecznie gratulujemy.

Studenci UKSW odebrali nagrodę z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji

Nagroda główna Rady Programowej Forum Teleinformatyki w kategorii „Najlepsza merytorycznie prezentacja” trafiła do studentów z Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego: Pawła Kozyry z prawa (pomysłodawca, autor projektu i prezentacji), Michała Sułkowskiego i Katarzyny Witosławskiej z e-administracji (autorzy projektu i prezentacji).Czytaj więcej

Podwójny sukces studentów UKSW Poradni Prawnej oraz Koła Naukowego Prawa Prywatnego

Z radością informujemy, że studenci UKSW zajęli zaszczytne II i III miejsce w ogólnopolskim konkursie symulacji rozpraw sądowych pt: "Student prawa w Wydziale Cywilnym Sądu", organizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej oraz Uniwersytecką Poradnię Prawną, działającą przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czytaj więcej

Podziękowania dla Ambasady Niemiec

Serdecznie dziękujemy Ambasadzie Niemiec za objęcie patronatem konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Dyplomatycznego „Rozliczenia z przeszłością w orzecznictwie i ustawodawstwie”.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana dr. Pawła Czarneckiego

Z przyjemnością informujemy, że praca doktorska Pana dr. Pawła Czarneckiego, adiunkta w Katedrze Prawa Pracy napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Włodarczyka została nagrodzona w Konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie. Serdecznie gratulujemy.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach