Młodzi mistrzowie informatyki z Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego

Koleny sukces Studentów WPiA - główną nagrodę w konkursie „Forum Młodych Mistrzów” otrzymał zespół: Paweł Kozyra z prawa (pomysłodawca, autor projektu i prezentacji), Michał Sułkowski z e-administracji (autor projektu i prezentacji), Katarzyna Witosławska z e-administracji (autor prezentacji). Prezentacja finałowych projektów odbyła się podczas XIX Forum Teleinformatyki.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani prof. Grażyny Szpor

Z przyjemnością informujemy, że 26 września 2013 r. Pani Profesor Grażyna Szpor - Kierownik Katedry Prawa Informatycznego WPiA UKSW, otrzymała nagrodę im. Marka Cara przyznawaną corocznie podczas Forum Teleinformatyki. Serdecznie gratulujemy!

Ranking wydziałów prawa 2013

W tegorocznym rankingu wydziałów prawa przygotowanym przez "Rzeczpospolitą" WPiA UKSW zajął 5 miejsce ex equo z WPiA UAM.

Wysokie notowania WPiA UKSW

Według informacji zawartych w "Rzeczpospolitej" Wydział Prawa i Administracji UKSW jest na drugim miejscu w Polsce (po Uniwersytecie Wrocławskim)  najchętniej wybieranym wydziałem prawa  ze średnią chętnych na jedno miejsce 7,2 osoby.

Prawo Dowodowe - nowe studia podyplomowe na WPiA

Szanowni Państwo, Katedra Prawa Karnego UKSW serdecznie zaprasza od października 2015 na III edycję studiów podyplomowych z zakresu Prawa Dowodowego. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych - niezależnie od kierunku, którzy chcą zgłębiać wiedzę z zakresu prawa dowodowego i kryminalistyki. Szczegółowe informacje (program, harmonogram zjazdów itd.) znajdują się na stronie studiów: http://prawo.dowodowe.uksw.edu.pl/ .Czytaj więcej

II miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską

Pani mgr Renata Galińska zajęła II miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawy o księgach wieczystych i hipotece, organizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy RP oraz Radę Programową miesięcznika "REJENT". Laureatka napisała pracę magisterską pod kierunkiem naukowym Pani prof. UKSW dr hab. Jadwigi Pazdan pt: "Przeniesienie prawa własności nieruchomości na podstawie umowy". Serdecznie gratulujemy!

Gratulacje dla Pana dr. hab. Piotra Zapadki

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 czerwca 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powołał Komitet ds. rynku papierów dłużnych, który zająć się ma reformą uregulowań w zakresie obrotu tego rodzaju papierami wartościowymi na rynkach regulowanych. W gronie członków tego Komitetu zasiada również Pan dr hab. Piotr Zapadka, Prodziekan WPiA UKSW, Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii.

Gratulacje dla Pana dr. Dariusza Fuchsa

Pan dr Dariusz Fuchs został z dniem 4 lipca 2013 roku powołany do składu zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw umowy ubezpieczenia. Zarazem od 2006 roku jest członkiem Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law ( grupy eksperckiej opracowującej projekt europejskiej regulacji umowy ubezpieczenia, zwanej Principles of European Insurance Contract Law,  w porozumieniu z Komisją Europejską.Czytaj więcej

Granty dla Pracowników WPiA z Narodowego Centrum Nauki

Zespół pracowników WPiA pod kierownictwem prof. dr hab. Cezarego Mika otrzymał grant na realizację badań naukowych z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Zespół uzyskał 969 585 zł na realizację tematu "Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa". Projekt będzie realizowany we współpracy z Universidad de Navarra - Facultad de Derecho w Hiszpanii. Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie dla studenta WPiA UKSW

W dniu 23 maja 2013r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Karnym.
Jest to konkurs, który ma formułę dwu etapową: w pierwszym etapie rozwiązywany jest szczegółowy test wiedzy z postępowania karnego,  a następnie jedynie pięciu studentów, którzy uzyskali najlepszy wynik z testu przechodzi do ścisłego finału odbywanego później w formie ustnej tzn. udzielenia odpowiedzi na trzy wylosowane pytania.Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach