Gratulacje dla Pana dr. hab. Piotra Zapadki

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 czerwca 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powołał Komitet ds. rynku papierów dłużnych, który zająć się ma reformą uregulowań w zakresie obrotu tego rodzaju papierami wartościowymi na rynkach regulowanych. W gronie członków tego Komitetu zasiada również Pan dr hab. Piotr Zapadka, Prodziekan WPiA UKSW, Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii.

Gratulacje dla Pana dr. Dariusza Fuchsa

Pan dr Dariusz Fuchs został z dniem 4 lipca 2013 roku powołany do składu zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw umowy ubezpieczenia. Zarazem od 2006 roku jest członkiem Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law ( grupy eksperckiej opracowującej projekt europejskiej regulacji umowy ubezpieczenia, zwanej Principles of European Insurance Contract Law,  w porozumieniu z Komisją Europejską.Czytaj więcej

Granty dla Pracowników WPiA z Narodowego Centrum Nauki

Zespół pracowników WPiA pod kierownictwem prof. dr hab. Cezarego Mika otrzymał grant na realizację badań naukowych z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Zespół uzyskał 969 585 zł na realizację tematu "Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa". Projekt będzie realizowany we współpracy z Universidad de Navarra - Facultad de Derecho w Hiszpanii. Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie dla studenta WPiA UKSW

W dniu 23 maja 2013r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Karnym.
Jest to konkurs, który ma formułę dwu etapową: w pierwszym etapie rozwiązywany jest szczegółowy test wiedzy z postępowania karnego,  a następnie jedynie pięciu studentów, którzy uzyskali najlepszy wynik z testu przechodzi do ścisłego finału odbywanego później w formie ustnej tzn. udzielenia odpowiedzi na trzy wylosowane pytania.Czytaj więcej

UOKiK - konkursy na najlepsze prace magisterskie

Jak co roku, Prezes UOKiK ogłasza kolejne edycje konkursów na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów. Wszyscy studenci zainteresowani tą tematyką mogą wziąć w nich udział i zawalczyć o nagrody finansowe – 3 w każdej z dwóch dziedzin oraz wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają po 5 tys. zł.Czytaj więcej

Podziękowania

Wydział Prawa i Administracji UKSW serdecznie dziękuje Kancelarii "Gessel, Koziorowski" sp. k. za wsparcie finansowe udzielone studentom WPiA reprezentującym Uczelnię w konkursie z międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego, FDI International Arbitration Moot.

Ocena programowa PKA na kierunku Prawo

Z przyjemnością informujemy, iż po przeprowadzeniu oceny programowej dla kierunku Prawo prowadzonym przez WPiA UKSW, biorąc pod uwagę, że WPiA spełnił wszystkie kryteria w pełni, Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę pozytywną.

Kolejny spektakularny sukces studentów WPiA UKSW

W dniach 12 – 14 maja 2013r., na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Rozprawę Karną. W konkursie tym uczestniczyła drużyna studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rywalami były inne drużyny studentów Wydziałów Prawa i Administracji z wiodących Uczelni wyższych w Polsce.Czytaj więcej

Sukces studentów Wydziału Prawa i Administracji UKSW

W dniu 11 kwietnia 2013r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata oksfordzka na temat „Zakazy dowodowe w kontekście dążenia do poznania prawdy w postępowaniu karnym”, na której sukces odniosła drużyna studentów IV roku Wydziału Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu. Konkurentami byli studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Czytaj więcej

Gratulujemy złotego medalu

Serdecznie gratulujemy Pani Aleksandrze Goss, studentce I roku II stopnia Administracji Niestacjonarnej, zdobycia złotego medalu na I Akademickich Mistrzostwach Świata w Łyżwiarstwie Szybkim.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach