Sesja Naukowa "Blockchain jako przykład rozwoju nowych technologii"

31 maja na Wydziale Prawa i Administracji UKSW odbyła się Sesja Naukowa p.t.: "Blockchain jako przykład rozwoju nowych technologii”. Sesję naukową otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski, który wygłosił referat p.t.:"Prawo a rozwój nowych technologii”.Czytaj więcej

Jagoda Kwapińska laureatką XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Jagoda Kwapińska studentka IV roku Prawa została laureatką trzeciego miejsca XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej, który odbył się 19 maja 2017 r.  w Sali Senatu w budynku Głównym Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.<--break- />Czytaj więcej

Pierwsze habilitacje na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

29 maja, podczas Święta UKSW, po raz pierwszy od czasu uzyskania uprawnień habilitacyjnych przez WPiA, dyplomy doktorów habilitowanych odebrali: Pani dr hab. Renata Kamińska, Pan dr hab. Bartosz Majchrzak i ks. dr hab. Mirosław Kosek.

Grant Narodowego Centrum Nauki dla prof. Elżbiety Karskiej

Z przyjemnością informujemy, że Pani prof. Elżbieta Karska w ramach konkursu OPUS 12 otrzymała z Narodowego Centrum Nauki grant na realizację projektu badawczego „Prawa człowieka w europejskim paradygmacie ochrony cudzoziemców”. Serdecznie gratulujemy.

Konferencja naukowa „Wątpliwe zagadnienia związane z reprezentacją spółek ze szczególnym uwzględnieniem prokury niewłaściwej łącznej”

10 maja 2017 r. na WPiA UKSW odbyła się zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Handlowego konferencja naukowa pt. „Wątpliwe zagadnienia związane z reprezentacją spółek ze szczególnym uwzględnieniem prokury niewłaściwej łącznej”. Czytaj więcej

Konferencja naukowa "Wyzwania wobec rodziny na forum europejskim"

Dnia 26.04 w Auli Schumana odbyła się konferencja naukowa Wyzwania wobec rodziny na forum europejskim zorganizowana przez europosła Michała Marusika oraz Wydział Prawa i Administracji UKSW. Dyskusja objęła bardzo szerokie spektrum zagadnień prawnych, ekonomicznych i etycznych, co znajdzie wyraz w planowanej publikacji.

Międzynarodowa konferencja Tredicesimo seminario internazionale ‘Diritto romano e attualità’ in tema di ‘Assemblee popolari’

W dniach 29.04-2.05 odbyła się międzynarodowa konferencja Tredicesimo seminario internazionale ‘Diritto romano e attualità’ in tema di ‘Assemblee popolari’ w Suchej Beskidzkiej. Było to już trzynaste spotkanie romanistów pod hasłem “Prawo rzymskie i współczesność”, którego temat przewodni stanowiły zgromadzenia ludowe. Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Rzymskiego WPiA UKSW. Wzięli w nim udział goście z siedmiu krajów (Włochy, Rosja, Ukraina, Czechy, Bułgaria, Chiny i Polska).Czytaj więcej

Nowi Pełnomocnicy Dziekana WPiA ds. Programu Erasmus+

W związku z przyjęciem przez Dziekana WPiA rezygnacji Pani mgr Anny Trockiej, 9 maja br. Pan prof. dr hab. Marek Michalski powołał kolejnych dwóch Pełnomocników ds. Programu Erasmus: Panią dr Natalię Kohtamaki dla kierunku Prawo oraz Panią dr Magdalenę Wilczek-Karczewską dla kierunku Administracja. Pełnomocnikiem Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Stosunki międzynarodowe jest Pan prof. UKSW dr hab. Dariusz Góra-Szopiński.Czytaj więcej

Bałtycka Konferencja Międzynarodowa

 
Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż w dniach 21-24 kwietnia 2017 r. odbyła się IV Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", Gdynia - Karlskrona - Kopenhaga. WPiA UKSW był współorganizatorem ww. Konferencji, zaś Dziekan WPiA UKSW Pan prof. Marek Michalski i Prodziekan WPiA UKSW Pan prof. Piotr Zapadka byli członkami Rady Naukowej tej Konferencji.
Czytaj więcej

Współpraca z Uniwersytetem Carlosa III de Madrid

W dniach 20 – 21 kwietnia bieżącego roku, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW oraz mgr Zbigniew Więckowski (Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA) w ramach wizyty roboczej w Madrycie, odbyli spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Carlosa III. Stronę hiszpańską reprezentowały prof. Teresa Rodriguez de las Heras Ballel, prof. Helena Soleto Munoz oraz dr Anna Fiodorova.Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach