Jagoda Kwapińska laureatką XX Konkursu Krasomówczego

22 marca 2016r. w Sali Konferencyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbył się XX Lokalny Konkurs Krasomówczy, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa. Zadanie konkursowe polegało na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występowali parami jako przeciwnicy procesowi.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana prof. Jarosława Majewskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż po odbyciu wszelkich stosownych procedur i po podjęciu decyzji przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę, Pan prof. dr hab. Jarosław Majewski, Kierownik Katedry Prawa Karnego uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Serdecznie gratulujemy!

Gratulacje dla Pana Mateusza Jaworskiego

 Z przyjemnością informujemy, że absolwent naszego Wydziału (prawo, program Business Law), Pan Mateusz Jaworski, uzyskał II  miejsce w VIII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji, organizowanego (już od 2008 roku) przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pracę pt. „Koncepcja kolektywnej pozycji dominującej a antykonkurencyjne praktyki kolektywne na gruncie prawa Unii Europejskiej". Promotorem pracy był dr Michał Będkowski -Kozioł.  Serdecznie gratulujemy!

Gratulacje dla Pana Bartłomieja Ślempa


Z przyjemnością informujemy, że Pan Bartłomiej Ślemp, student II roku Prawa i członek Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego został laureatem VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym, który odbył się 22 stycznia 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

Czytaj więcej

Kolejny sukces Studenckiego Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego na WPiA UKSW uczestniczący w realizacji projektu MRJ uzyskali już po raz trzeci nagrodę w Konkursie "Młodych Mistrzów" na "Forum Teleinformatyki". Uroczyste wręczenie nagród przez Minister Cyfryzacji A. Streżyńską i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych E. Bielak-Jomaa odbyło się w dniu 29 stycznia 2016 r.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani dr hab. Moniki Gładoch

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Monika Gładoch, adiunkt w Katadrze Prawa Pracy WPiA UKSW uzyskała stopień doktora habilitowanego na WPiA UMK w Toruniu. Serdecznie gratulujemy! 

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 października 2015 r. Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Czytaj więcej

Jubileusz 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji

W dniu 6 listopada br. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW odbyły się uroczystości związane z inauguracją roku akademickiego 2015/2016 połączone z obchodami jubileuszu 15-lecia wydziału. Uroczystą sesję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski, który powitał zgromadzonych w auli im. Roberta Schumana członków społeczności akademickiej oraz przybyłych gości, a także na tle zarysu dziejów wydziału przedstawił jego dotychczasowy dorobek uwieńczony uzyskaniem w październiku br. decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. 

Czytaj więcej

Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się IURA ET NEGOTIA Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie pod redakcją naukową Pani dr hab. Anny Tarwackiej, prof. UKSW. 

Czytaj więcej

X spotkanie z cyklu „Zawody prawnicze”

Szanowni Państwo, Koło Naukowe Prawa Prywatnego od kilku lat organizuje cykl spotkań pt. „Zawody prawnicze”, na których studenci prawa mają okazję skonfrontować swoje wyobrażenie o zawodach prawniczych z rzeczywistością, bowiem przedstawiciele poszczególnych zawodów dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, wiedzą oraz dają nam cenne wskazówki. 2 grudnia 2015 roku odbyło się już X. spotkanie z cyklu „Zawody prawnicze”.Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach