Nagroda dla Rektora UKSW

Z radością informujemy, że Jego Magnificencja, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW już po raz drugi otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego indywidualną I stopnia za osiągnięcia organizacyjne.
Władze Dziekańskie z Dziekanem prof. Markiem Michalskim i cała Społeczność Akademicka WPiA serdecznie gratulują tak wielkiego wyróżnienia.

Gratulacje dla Pana dr Łukasza Kułagi


Z radością informujemy, że w ramach konkursu Opus 9, Preludium 9 i Sonata 9 którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali cztery granty o łącznej wysokości 423 672,00 zł. Wśród Nagrodzonych jest Pan dr Łukasz Kułaga z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

II edycja studiów podyplomowych „Business Law”

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski zaprasza na II edycję studiów podyplomowych „Business Law”.
W dzisiejszych czasach znajomość prawa gospodarczego jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdej Instytucji. Dotyczy to także pracowników niebędących prawnikami - a może zwłaszcza ich. Oferowane przez Wydział Prawa i Administracji UKSW studia podyplomowe „Business Law” wypełniają tę potrzebę rynkową.

Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana prof. dr hab. Marka Michalskiego

Dziekan WPiA Pan prof. dr hab. Marek Michalski został powołany w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Honorowy patronat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Miło nam poinformować, że uruchamiane na WPiA UKSW studia podyplomowe: Człowiek w cyberprzestrzeni  oraz Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych uzyskały honorowy patronat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Gratulacje dla Pana dr hab. Marka Świerczyńskiego

W XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r., dwie nagrody w kategorii praca habilitacyjna, od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymał dr hab. Marek Świerczyński za pracę habilitacyjną „Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym i międzynarodowym”. Serdecznie gratulujemy! 

Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana dr Konrada Marciniaka

Miło nam poinformować,  że z dniem 1 października 2015 r. Pan dr Konrad Jan Marciniak, adiunkt z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego został przyjęty w poczet członków Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk. Serdecznie gratulujemy!

Sukces Studentów Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego

W piątek (25 września 2015 r.) studenci Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego (Katarzyna Beśka, Mateusz Wnuk i Piotr Gieleciński) otrzymali nagrodę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za wystąpienie pt. Smart city car parkanaliza wymagań prawnych, ekonomicznych i technicznych międzyplatformowej mobilnej aplikacji do zarządzania miejscami parkingowymi w gminach, wygłoszone w ramach sesji Forum Młodych Mistrzów odbywającej się w ramach XXI Forum Teleinformatyki (24-25 września 2015 r.).Czytaj więcej

Prodziekan WPiA UKSW moderatorem na międzynarodowej konferencji naukowej

Miło Nam poinformować, iż Pan prof. nadzw. dr hab. Piotr Zapadka, Prodziekan WPiA UKSW, w dniu 24 września 2015 r. przewodniczył (moderował) panel o tematyce „Zasada reverse charge w regulacjach VAT” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesny wymiar przestępstw gospodarczych”, jaka zorganizowana została w Dąbrowie Górniczej przez Wyższą Szkołę Biznesu z Dąbrowy Górniczej, przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwa Finansów.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani dr Justyny Kurek

W dniach 28 i 29 września 2015 dr Justyna Kurek uczestniczyła w Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec w Krakowie organizowanym przez Instytut Kościuszki. Cybersec to międzynarodowa konferencja,  podczas której ponad 130 eksperów z całego świata debatowało w czterech ścieżkach tematycznych (państwo, biznes, wojsko oraz przyszłość) nad strategiznymi aspektami cyberbezpieczeństwa cywilengo i militarnego.Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach