Gratulacje dla Pana Bartłomieja Ślempa


Z przyjemnością informujemy, że Pan Bartłomiej Ślemp, student II roku Prawa i członek Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego został laureatem VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym, który odbył się 22 stycznia 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

Czytaj więcej

Kolejny sukces Studenckiego Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego na WPiA UKSW uczestniczący w realizacji projektu MRJ uzyskali już po raz trzeci nagrodę w Konkursie "Młodych Mistrzów" na "Forum Teleinformatyki". Uroczyste wręczenie nagród przez Minister Cyfryzacji A. Streżyńską i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych E. Bielak-Jomaa odbyło się w dniu 29 stycznia 2016 r.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani dr hab. Moniki Gładoch

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Monika Gładoch, adiunkt w Katadrze Prawa Pracy WPiA UKSW uzyskała stopień doktora habilitowanego na WPiA UMK w Toruniu. Serdecznie gratulujemy! 

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 października 2015 r. Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Czytaj więcej

Jubileusz 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji

W dniu 6 listopada br. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW odbyły się uroczystości związane z inauguracją roku akademickiego 2015/2016 połączone z obchodami jubileuszu 15-lecia wydziału. Uroczystą sesję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski, który powitał zgromadzonych w auli im. Roberta Schumana członków społeczności akademickiej oraz przybyłych gości, a także na tle zarysu dziejów wydziału przedstawił jego dotychczasowy dorobek uwieńczony uzyskaniem w październiku br. decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. 

Czytaj więcej

Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się IURA ET NEGOTIA Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie pod redakcją naukową Pani dr hab. Anny Tarwackiej, prof. UKSW. 

Czytaj więcej

X spotkanie z cyklu „Zawody prawnicze”

Szanowni Państwo, Koło Naukowe Prawa Prywatnego od kilku lat organizuje cykl spotkań pt. „Zawody prawnicze”, na których studenci prawa mają okazję skonfrontować swoje wyobrażenie o zawodach prawniczych z rzeczywistością, bowiem przedstawiciele poszczególnych zawodów dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, wiedzą oraz dają nam cenne wskazówki. 2 grudnia 2015 roku odbyło się już X. spotkanie z cyklu „Zawody prawnicze”.Czytaj więcej

Nagroda dla Rektora UKSW

Z radością informujemy, że Jego Magnificencja, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW już po raz drugi otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego indywidualną I stopnia za osiągnięcia organizacyjne.
Władze Dziekańskie z Dziekanem prof. Markiem Michalskim i cała Społeczność Akademicka WPiA serdecznie gratulują tak wielkiego wyróżnienia.

Gratulacje dla Pana dr Łukasza Kułagi


Z radością informujemy, że w ramach konkursu Opus 9, Preludium 9 i Sonata 9 którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali cztery granty o łącznej wysokości 423 672,00 zł. Wśród Nagrodzonych jest Pan dr Łukasz Kułaga z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

II edycja studiów podyplomowych „Business Law”

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski zaprasza na II edycję studiów podyplomowych „Business Law”.
W dzisiejszych czasach znajomość prawa gospodarczego jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdej Instytucji. Dotyczy to także pracowników niebędących prawnikami - a może zwłaszcza ich. Oferowane przez Wydział Prawa i Administracji UKSW studia podyplomowe „Business Law” wypełniają tę potrzebę rynkową.

Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach