Gratulacje dla Pana dr Łukasza Kułagi


Z radością informujemy, że w ramach konkursu Opus 9, Preludium 9 i Sonata 9 którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali cztery granty o łącznej wysokości 423 672,00 zł. Wśród Nagrodzonych jest Pan dr Łukasz Kułaga z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

II edycja studiów podyplomowych „Business Law”

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski zaprasza na II edycję studiów podyplomowych „Business Law”.
W dzisiejszych czasach znajomość prawa gospodarczego jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdej Instytucji. Dotyczy to także pracowników niebędących prawnikami - a może zwłaszcza ich. Oferowane przez Wydział Prawa i Administracji UKSW studia podyplomowe „Business Law” wypełniają tę potrzebę rynkową.

Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana prof. dr hab. Marka Michalskiego

Dziekan WPiA Pan prof. dr hab. Marek Michalski został powołany w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Honorowy patronat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Miło nam poinformować, że uruchamiane na WPiA UKSW studia podyplomowe: Człowiek w cyberprzestrzeni  oraz Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych uzyskały honorowy patronat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Gratulacje dla Pana dr hab. Marka Świerczyńskiego

W XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r., dwie nagrody w kategorii praca habilitacyjna, od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymał dr hab. Marek Świerczyński za pracę habilitacyjną „Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym i międzynarodowym”. Serdecznie gratulujemy! 

Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana dr Konrada Marciniaka

Miło nam poinformować,  że z dniem 1 października 2015 r. Pan dr Konrad Jan Marciniak, adiunkt z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego został przyjęty w poczet członków Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk. Serdecznie gratulujemy!

Sukces Studentów Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego

W piątek (25 września 2015 r.) studenci Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego (Katarzyna Beśka, Mateusz Wnuk i Piotr Gieleciński) otrzymali nagrodę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za wystąpienie pt. Smart city car parkanaliza wymagań prawnych, ekonomicznych i technicznych międzyplatformowej mobilnej aplikacji do zarządzania miejscami parkingowymi w gminach, wygłoszone w ramach sesji Forum Młodych Mistrzów odbywającej się w ramach XXI Forum Teleinformatyki (24-25 września 2015 r.).Czytaj więcej

Prodziekan WPiA UKSW moderatorem na międzynarodowej konferencji naukowej

Miło Nam poinformować, iż Pan prof. nadzw. dr hab. Piotr Zapadka, Prodziekan WPiA UKSW, w dniu 24 września 2015 r. przewodniczył (moderował) panel o tematyce „Zasada reverse charge w regulacjach VAT” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesny wymiar przestępstw gospodarczych”, jaka zorganizowana została w Dąbrowie Górniczej przez Wyższą Szkołę Biznesu z Dąbrowy Górniczej, przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwa Finansów.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani dr Justyny Kurek

W dniach 28 i 29 września 2015 dr Justyna Kurek uczestniczyła w Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec w Krakowie organizowanym przez Instytut Kościuszki. Cybersec to międzynarodowa konferencja,  podczas której ponad 130 eksperów z całego świata debatowało w czterech ścieżkach tematycznych (państwo, biznes, wojsko oraz przyszłość) nad strategiznymi aspektami cyberbezpieczeństwa cywilengo i militarnego.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana dr Dariusza Fuchsa

Dr Dariusz Fuchs, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW, zarazem członek wieloletni  grupy Restatement Insurance Group (przygotowującej PEICL) współautor komentarza do Principles of European Insurance Contract Law, został zaproszony, jako jedyny reprezentant polskich ośrodków naukowych dnia  30 lipca b.r. do udziału w pracach PRICL. Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach