Prodziekan kierunku Stosunki międzynarodowe

Od dnia 1.10. 2012 r. funkcję Prodziekana pełni:

Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych, Dr Szymon Pawłowski LL.M (Kolonia) - doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Katedrze Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej WPiA UKSW; główny specjalista w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu; Laureat konkursu organizowanego przez Prezydenta RP ,,Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” na najlepszą pracę doktorską; praca doktorska „Europejski System Banków Centralnych w konstytucyjnym systemie władztwa publicznego Unii Europejskiej, Polski i Niemiec” została wyróżniona w kategorii Gospodarka i polityka gospodarcza; stypendysta DAAD; Rechtszentrum für Internationale Zusammenarbeit; Wilhelm Westhaus Stiftung; Laboratorium Badawczego European University Institut we Florencji (badania letnie); autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, bankowości centralnej, nadzoru nad rynkiem finansowym, prawa do zabezpieczenia społecznego; koordynator powstałej w ramach Instytutu Szkoły Prawa Niemieckiego.

Dyżur w semestrze letnim będzie odbywał się w czwartki w godz. 18:15 - 19:15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach