Rada Wydziału Prawa i Administracji UKSW

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

1. Prof. dr hab. Marek MICHALSKI
     DZIEKAN WYDZIAŁU

2. Dr hab. Bartosz MAJCHRZAK, prof. UKSW

3. Dr hab. Anna TARWACKA, prof. UKSW
    PRODZIEKAN WYDZIAŁU       

4. Dr hab. Piotr ZAPADKA, prof. UKSW  
    PRODZIEKAN WYDZIAŁU

 

PROFESORZY TYTULARNI

5. Prof. dr hab. Mirosław GRANAT                                   

6. Prof. dr hab. Marek KORNAT                                      

7. Prof. dr hab. Jarosław MAJEWSKI                       

8. Prof. dr hab. Cezary MIK                                         

9. Prof. dr hab. Mieczysław OMYŁA                               

10. Prof. dr hab. Wanda  STOJANOWSKA

11. Prof. dr hab. Adam WIELOMSKI                

12. Prof. dr hab. Jan ZABŁOCKI                                      

 

DOKTORZY HABILITOWANI

13. Dr hab. Jarosław BRATKIEWICZ

14. Dr hab. Zbigniew CIEŚLAK, prof. UKSW                  

15. Dr hab. Monika GŁADOCH, prof. UKSW                                      

16. Dr hab. Sławomir GODEK, prof. UKSW                    

17. Dr hab. Dariusz GÓRA-SZOPIŃSKI, prof. UKSW                          

18. Dr hab. Małgorzata JAŚKOWSKA , prof. UKSW     

19. Dr hab. Grzegorz JĘDREJEK, prof. UKSW

20. Dr hab. Renata KAMIŃSKA               

21. Dr hab. Elżbieta KARSKA, prof. UKSW                

22. Ks. dr hab. Mirosław KOSEK                

23. Dr hab. Irena LIPOWICZ, prof. UKSW                              

24. Dr hab. Zbigniew LEWICKI , prof. UKSW

25. Dr hab. Elżbieta MORAWSKA                

26. Dr hab. Mariusz MUSZYŃSKI, prof. UKSW    

27. Dr hab. Jadwiga PAZDAN, prof. UKSW                  

28. Dr hab. Maria SZCZEPANIEC, prof. UKSW           

29. Dr hab. Bogumił SZMULIK, prof. UKSW

30. Dr hab. Jan SZUMSKI              

31. Dr hab. Grażyna  SZPOR, prof. UKSW             

32. Dr hab. Tomasz SIEMIĄTKOWSKI, prof. UKSW     

33. Dr hab. Marek ŚWIERCZYŃSKI, prof. UKSW

34. Ks. dr hab. Krzysztof WARCHAŁOWSKI, prof. UKSW   

 

PRZEDSTAWICIELE MŁODSZYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

35. Dr Michał BĘDKOWSKI-KOZIOŁ                            

36. Dr Kamil CZAPLICKI                                           

37. Dr Justyna DĄBROWSKA                                          

38. Mgr Łukasz GOŁĄB                                               

39. Dr Wojciech KWATKOWSKI

40. Dr Agnieszka MIKOS-SITEK                                    

41. Dr Robert OKTABA

42. Dr Katarzyna ROSZEWSKA                                         

43. Dr Tomasz SZCZUROWSKI                                       

44. Dr Mariusz SZYRSKI                                                  

45. Dr Marcin WIELEC                                                      

 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

46. Elżbieta CHOJNACKA

47. mgr Małgorzata KALINOWSKA                                           

48. Mgr Magdalena SPIRIDIS                                    

49. Dr Beata ZBARACHEWICZ                                     

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

50. Mgr Paweł JANAS

51. Mgr Damian SKOWRON

52. Michał BALCERZAK                                                   

53. Jakub BELCHOWSKI    

54. Karolina CHRÓL                                      

55. Przemysław FURMANEK                                       

56. Karolina GRABOWSKA                                       

57. Marek KONIECZNY                                        

58. Anna KOSTRZEWA                                            

59.Konrad LATOCH                                      

60. Mateusz PIOTROWSKI                                           

61. Beata TOMCZYK        

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach