Obrony prac licencjackich i magisterskich 2017/2018

Studenci, którzy podchodzą do obrony zobligowani są do:

a)rozliczenia się z praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),

b) posiadania karty obiegowej,

c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW(do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Karier.

 

WYTYCZNE DZIEKANA WPiA

Wytyczne nr 1/2012 przeprowadzania egzaminów licencjackich oraz magisterskich na kierunkach: Prawo, Administracja, Stosunki Międzynarodowe oraz określające system oceny prac zaliczeniowych, projektowych i dyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 września 2012 r.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach