Komisje i Pełnomocnicy

 

KOMISJE WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
(kadencja 2016-2020)

 

 • Wydziałowa Komisja ds. organizacyjnych i finansowych:

1) prof. dr hab. Marek Michalski – przewodniczący;

2) dr Beata Zbarachewicz;

3) mgr Małgorzata Kalinowska;

4) mgr Łukasz Gołąb – sekretarz
 

 • Wydziałowa Komisja ds. dydaktycznych:

  1) prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński – przewodniczący;

  2) dr Beata Zbarachewicz – zastępca przewodniczącego;

  3) dr Natalia Kohtamäki;

  4) dr Bartosz Majchrzak;

  5) dr Piotr Zakrzewski;

  6) Marek Konieczny – przedstawiciel Studentów;

  7) mgr Jan Sobiech - przedstawiciel Doktorantów;

        8) dr Janusz Wesserling – sekretarz.
 

 1.  Wydziałowa Komisja ds. jakości kształcenia:

  1) prof. UKSW dr hab. Zbigniew Lewicki – przewodniczący;

  2) dr Aleksandra Syryt – zastępca przewodniczącego;

  3) prof. dr hab. Jarosław Majewski;

  4) ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski;

  5) dr Przemysław Gawron;

  6) Mateusz Piotrowski – przedstawiciel Studentów;

  7) mgr Anna Chciałowska - przedstawicielka Doktorantów;

        8) dr Tomasz Płudowski – sekretarz.
 

 • Wydziałowa Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń:

  1) prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka – przewodniczący;

  2) prof. UKSW dr hab. Grzegorz Jędrejek;

  3) prof. UKSW dr hab. Elżbieta Karska;

  4) prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik;

  5) dr Ewa Skibińska;

  6) dr Mateusz Tchórzewski – sekretarz.
   

 • Wydziałowa Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej:

  1) prof. UKSW dr hab. Anna Tarwacka – przewodnicząca;

  2) dr Marta Osuchowska – zastępca przewodniczącej;

  3) prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński;

  4) prof. UKSW dr hab. Dariusz Góra-Szopiński;

  5) dr hab. Renata Kamińska;

  6) dr Mariusz Stanik – sekretarz.
   

 • Komisja ds. Badań Naukowych i ich Finansowania:

  1) prof. UKSW dr hab. Anna Tarwacka – przewodnicząca;

  2) dr Marta Osuchowska – zastępca przewodniczącej;

  3) prof. dr hab. Cezary Mik;

  4) prof. UKSW dr hab. Grzegorz Jędrejek;

  5) dr Andrzej Pogłódek – sekretarz.

 

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
 

 • Pełnomocnik Dziekana – Koordynator kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni – dr Aleksandra Syryt;
   
 • Pełnomocnik Dziekana do prowadzenia spraw studenckich na kierunku Stosunki Międzynarodowe –
  dr Szymon Pawłowski;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. organizacyjno-prawnych – mgr Łukasz Gołąb;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji prac Rady Wydziału – mgr Łukasz Gołąb;
   
 • Z-ca Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji prac Rady Wydziału – dr Piotr Zakrzewski;
   
 • Pełnomocnik Dziekana – Sekretarz Dyrektora Instytutu PMUESM ds. organizacji prac Rady Instytutu PMUESM – mgr Katarzyna Gałka;
   
 • Pełnomocnik Dziekana – Koordynator Programu „Business Law” – dr Justyna Dąbrowska;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych – dr Beata Zbarachewicz;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. systemu Plagiat.pl – dr Natalia Kohtamaki;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. administrowania wydziałową stroną internetową – mgr Agnieszka Król-Bzymek;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. USOS – mgr Agnieszka Król-Bzymek;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Absolwentów Studenckich na kierunku Prawo –
  dr Mateusz Tchórzewski;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Absolwentów Studenckich na kierunku Administracja –
  dr Radosław Mędrzycki;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Absolwentów Studenckich na kierunku Stosunki Międzynarodowe –
  dr Andrzej Pogłódek;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. informacji naukowej – dr Marta Osuchowska;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. promocji WPiA UKSW – dr Marta Osuchowska;
   
 •  Pełnomocnik Dziekana ds. czasopisma „Młody Jurysta” - dr Justyna Dąbrowska;
   
 • Pełnomocnik ds aktywizacji naukowej doktorantów - dr Mariusz Szyrski;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Administracja -
  dr Magdalena Wilczek-Karczewska;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Prawo - dr Natalia Kohtamaki;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Stosunki Międzynarodowe -
   dr hab. Dariusz Góra-Szopiński, prof. UKSW;

 • Koordynator ds. współpracy z pracodawcami - dr Agnieszka Mikos-Sitek;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. badań i współpracy międzynarodowej - dr Maciej Hulicki; 
   
 • Pełnomocnik Dziekana – Koordynator Monitora WPiA UKSW - dr Piotr Zakrzewski


 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach