Studenci Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego zwycięzcami „FORUM MŁODYCH MISTRZÓW” na XVIII Forum Teleinformatyki

Z przyjemnością informujemy, że projekt „eFORT” (mobilna mapa fortyfikacji Helu) prezentowany na XVIII Forum Teleinformatyki przez Krzysztofa Świtałę, Annę Zubrycką i Michała Sułkowskiego otrzymał główną nagrodę w konkursie „FORUM MŁODYCH MISTRZÓW”, w którym udział wzięło 11 zespołów z różnych uczelni. XVIII Forum Teleinformatyki pod tytułem „Polska w cyfrowej chmurze?” odbyło się w dniach 27-28 września 2012 roku i było poświęcone wpływowi nowoczesnych technologii na modernizację administracji publicznej oraz rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.


W konferencji udział wzięło ponad 350 osób. W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz publicznych, administracji, biznesu i szkół wyższych, w tym pracownicy Katedry Prawa Informatycznego: prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor, dr inż. Agnieszka Gryszczyńska, mgr Kamil Czaplicki, mgr Krzysztof Świtała oraz studenci z Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego: Anna Zubrycka, Michał Sułkowski, Katarzyna Chylińska oraz Izabela Pawluk.


Prezentowana podczas konferencji koncepcja zwiększenia dostępności informacji turystycznej poprzez aplikację eFORT, która została stworzona przez studentów Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego, Koła Naukowego Prawa Administracyjnego, pracowników naukowych Katedry Prawa Informatycznego oraz Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego podczas studenckich warsztatów naukowych „Prawne uwarunkowania rozwoju gmin nadmorskich”, zorganizowanych na Helu w dniach 13.08 – 24.08.2012 r.


Gratulujemy prestiżowej nagrody zarówno zwycięzcom konkursu jak również wszystkim uczestnikom warsztatów naukowych na Helu!!


Zwycięska prezentacja oraz zdjęcia z konferencji dostępne będą na stronie Naukowego Centrum Prawo-Informatycznego (http://ncpi.org.pl/) oraz oficjalnej stronie Forum Teleinformatyki (www.forumti.pl)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach