dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW

Dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

24 czerwca 1998 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tytuł pracy magisterskiej: „Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia w świetle prawa i psychologii”.

1998 – 2002 odbyła stacjonarne studia doktoranckie z zakresu prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

16 czerwca 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przekroczenie granic obrony koniecznej motywowane strachem bądź wzburzeniem”.

27 września 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych  na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Teoria ekonomiczna w prawie karnym".

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Email:  m.szczepaniec@uksw.edu.pl
 

Zatrudnienie akademickie:

Od 1999 r. asystent na WPiA UKSW w Katedrze Prawa Karnego
Od 2003 r. adiunkt na WPiA UKSW w Katedrze Prawa Karnego
Od 2014 r. profesor nadzwyczajny na WPiA UKSW w Katedrze Prawa Karnego

Zainteresowania naukowe:

Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych jest prawo karne materialne, prawo karne procesowe, ale także kryminologia i kryminalistyka.

Badania naukowe dotyczą w szczególności:

 • ekonomicznego podejścia do prawa karnego,
 • przekroczenia granic obrony koniecznej,
 • błędu co do kontratypu,
 • sprawstwa polecającego i sprawstwa kierowniczego,
 • wyboru sankcji optymalnej,
 • zasady indywidualizacji kary,
 • ekonomicznego podejścia do przestępczości,
 • etiologii przestępczości,
 • teorii kryminologicznych,
 • wpływu czynników ekonomicznych na poziom przestępczości,
 • analizy DNA w ekspertyzach kryminalistycznych,
 • śladów osmologicznych i wartości dowodowej opinii osmologicznej,
 • problematyki oceny i wykorzystania poszczególnych dowodów w procesie karnym.

Dydaktyka:

 • Prawo karne,
 • Podstawy prawa karnego,
 • Kryminologia,
 • Kryminalistyka,
 • Prawo dowodowe,
 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
 • Ekonomiczna analiza przestępczości,
 • Seminarium magisterskie z prawa karnego,
 • Seminarium magisterskie z kryminologii.

 

Wybrane publikacje:


Książki:

 1. „Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym”, Zakamycze 2004, s. 216,
 2. „Teoria ekonomiczna w prawie karnym”, Warszawa 2012, s. 405.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach