Pierwszy Okrągły Stół Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego

Katedra Prawa Konstytucyjnego serdecznie zaprasza na seminarium "Pierwszy Okrągły Stół Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego", które odbędzie się 17 listopada (piątek), w sali nr 201, bud. nr 23 na terenie młocińskiego kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W trakcie trzech sesji, z których każda zakończy się dyskusją, chcemy rozważyć kwestie doktrynalnych podstaw sądowej kontroli konstytucyjności prawa, instrumentów orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego oraz aktywizmu i pasywizmu sędziowskiego. Naszą intencją jest stworzenie forum cyklicznej refleksji nad problemami sądownictwa konstytucyjnego. Stan tego sądownictwa, jaki jest obecnie w Polsce, nie może oznaczać zaniechania dyskusji nad problematyką badania zgodności prawa z konstytucją. Mamy nadzieję, że seminarium spotka się z zainteresowaniem Koleżanek i Kolegów z katedr prawa konstytucyjnego, a także innych zespołów naukowych. 

Referaty i wystąpienia w dyskusji zamierzamy wydać w formie książkowej i elektronicznej.

Prosimy o zgłaszanie udziału w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który wkrótce po okresie wakacyjnym zostanie udostępniony na stronie internetowej WPiA UKSW w Warszawie. Pragniemy poinformować, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. Koszt udziału w seminarium wynosi 50 zł. O szczegółach dotyczących płatności poinformujemy przed 10 września 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ZAPROSZENIEM, które zawiera szczegółowy program seminarium.

Zachęcamy do kontaktu na adres constlaw.uksw@gmail.com, pod którym prowadzony jest sekretariat seminarium.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach