Pierwszy Okrągły Stół Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego

Katedra Prawa Konstytucyjnego serdecznie zaprasza na seminarium "Pierwszy Okrągły Stół Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego", które odbędzie się 17 listopada (piątek), w sali nr 201, bud. nr 23 na terenie młocińskiego kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W trakcie trzech sesji, z których każda zakończy się dyskusją, chcemy rozważyć kwestie doktrynalnych podstaw sądowej kontroli konstytucyjności prawa, instrumentów orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego oraz aktywizmu i pasywizmu sędziowskiego. Naszą intencją jest stworzenie forum cyklicznej refleksji nad problemami sądownictwa konstytucyjnego. Stan tego sądownictwa, jaki jest obecnie w Polsce, nie może oznaczać zaniechania dyskusji nad problematyką badania zgodności prawa z konstytucją. Mamy nadzieję, że seminarium spotka się z zainteresowaniem Koleżanek i Kolegów z katedr prawa konstytucyjnego, a także innych zespołów naukowych. 

Referaty i wystąpienia w dyskusji zamierzamy wydać w formie książkowej i elektronicznej.

Prosimy o zgłaszanie udziału w seminarium poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się pod TYM ADRESEM. Pragniemy poinformować, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc.

Koszt udziału w seminarium wynosi 50 zł. Opłatę seminaryjną należy wpłacać na konto:

BZ WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

W tytule przelewu prosimy wpisać "I Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego".

Zachęcamy do zapoznania się z ZAPROSZENIEM, które zawiera szczegółowy program seminarium.

Zachęcamy do kontaktu na adres constlaw.uksw@gmail.com, pod którym prowadzony jest sekretariat seminarium.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach