dr Julia Kosonoga - Zygmunt

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, doktor nauk prawnych (tytuł rozprawy doktorskiej: Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie samobójstwu w polskim prawie karnym, promotor prof. UKSW dr hab. Jarosław Majewski), adiunkt w Katedrze Prawa Karnego, radca prawny. Główny przedmiot działalności naukowej i dydaktycznej stanowi prawo karne materialne. Dotychczasowe zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. wokół problematyki zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, prawnych modeli zwalczania powrotności do przestępstwa, obowiązku naprawienia szkody, zasady proporcjonalności na płaszczyźnie wymiaru kary, czy też wybranych aspektów prawa medycznego, jak chociażby kwestia standardu postępowania lekarza wobec samobójcy.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach