XV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne „Reguły intertemporalne w prawie karnym”

XV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Reguły intertemporalne w prawie karnym”

 

Warszawa, 16 maja 2018 r.

Adres do korespondencji

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 180 złotych.

a. Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

b. Konto bankowe: Bank Zachodni WBK:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

c. Tytuł przelewu: „XV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne”  - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (w przypadku płatności więcej niż za jedną osobę, proszę zaznaczyć ten fakt; jeśli to możliwe wpisując zbiorcze oznaczenie np. sędziowie II Wydziału Karnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ewentualnie wpisując nazwisko każdej z osób).

d. Termin płatności: 30.04.2018 r.

Faktura zostanie wystawiona tylko, jeśli poniższe pola będą wypełnione.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 30 kwietnia 2018 roku.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej:  30.04.2018 r.

Dojazd na koszt własny.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach