Fundacja Didactics

Chcielibyśmy poinformować, że z inicjatywy pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego – Pana mgr Mariusza Szyrskiego oraz Pana mgr Radosława Mędrzyckiego – powstała Fundacja Didactics – Ośrodek Badań nad Nowymi Metodami Dydaktyki Prawa Publicznego.

Główne obszary działania Fundacji są następujące:

* inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie dydaktyki prawa publicznego,

* propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce prawa publicznego,

* popularyzacja nowoczesnych form nauczania i nowych metod dydaktycznych prawa publicznego.

Zapraszamy na stronę Fundacji pod adresem: www.didactics.pl

Ponadto zapraszamy także do udziału w konferencji naukowej pt. „Współczesne problemy dydaktyki prawa publicznego”, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia br. w Audytorium Maximum na WPIA UKSW. Więcej informacji o konferencji pod adresem: www.didactics.pl w zakładce „Działania Fundacji”.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach