Ogłoszenia dla kandydatów

 

List Prorektora ds. studenckich i kształcenia

 

Zasady rekrutacji

 

Dodatkowy termin rekrutacji na studia niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018

Szanowni kandydaci, zapraszamy Państwa do składania dokumentów na studia niestacjonarne na kierunki: Administracja Niestacjonarna II stopnia oraz Prawo Niestacjonarne w dodatkowym terminie wyznaczonym na dzień 2 października 2017 r. (poniedziałek) w godz. 11.00 - 13.00. Dokumenty będą weryfikowane w pokoju 1738. Uprawnione do składania dokumentów będą tylko osoby zarejestrowane w IRK UKSW, które wniosły opłatę rekrutacyjną.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ADMINISTRACJĘ NIESTACJONARNĄ!

Szanowni Państwo, osoby, które w dniu 4 września 2017 r. zweryfikowały swoje dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia, a nie złożyły ich tego dnia w dziekanacje administracji niestacjonarnej (pok. 1717A) proszeni są o dokonanie tej czynności do czwartku 7 września 2017 r. We wtorek i środę dziekanat jest otwarty w godzinach 9.00-12.00, zaś w czwartek od 12.00 do 15.00.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018


KOMUNIKAT KOMISJI REKRUTACYJNEJ WPiA UKSW DOTYCZĄCY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

WAŻNE!

Uprzejmie informujemy Szanownych Kandydatów, że na Wydziale Prawa i Administracji UKSW na studia stacjonarne I stopnia i II stopnia dokumenty będą przyjmowane TYLKO w ramach pierwszej tury rekrutacji według dat określonych w harmonogramie rekrutacji.

Dokumenty składają osoby zakwalifikowane na studia oraz kandydaci z listy rezerwowej. Konieczne jest także wniesienie opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką, która będzie mogła być zwrócona osobom ostatecznie zaklasyfikowanym poniżej progu przyjęcia na studia.

W razie niewyczerpania limitów miejsc, przyjmowani będą kandydaci z dalszych miejsc na liście rankingowej, TYLKO spośród osób, które złożyły dokumenty we wskazanym wyżej terminie.

UWAGA KANDYDACI Z LISTY REZERWOWEJ! Zaproszenie do składania dokumentów nie oznacza przyjęcia na studia. Lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne zostanie zaś opublikowana po zakończeniu procesu przyjmowania dokumentów.

Osoby z obywatelstwem zagranicznym i maturą zagraniczną oraz osoby z obywatelstwem zagranicznym i maturą polską najpierw zgłaszają się z dokumentami do Działu Kształcenia - tj. w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, pokój 406.
 
Informujemy również, że wszelkie inne sprawy w dziekanatach, w szczególności związane z odbieraniem dokumentów przez kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci lub zrezygnują, mogą być załatwiane do dnia 28 lipca 2017 r.. W sierpniu dziekanaty będą nieczynne.

 

Uzupełnianie efektów kształcenia przez studentów kierunku Administracja II stopnia

Rada Wydziału Prawa i Administracji UKSW ustala wykaz następujących przedmiotów uzupełniających dla studentów kierunku Administracja studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w celu uzupełnienia brakujących efektów kształcenia ze studiów I stopnia:

  • Wstęp do prawoznawstwa wraz z teorią legislacji administracyjnej – 15 godzin,
  • Prawo administracyjne – 15 godzin,                            
  • Postępowanie administracyjne – 15 godzin.

Obowiązek ten dotyczy tych przyjmowanych na studia II stopnia kierunku Administracja studentów, którzy nie realizowali tych przedmiotów w ramach wszcześniejszych etapów swojej edukacji. Kandydat otrzymuje wykaz przedmiotów, które zostaną włączone do jego programu studiów, podczas składania dokumentów.

Podstawa prawna: Uchwała nr 203/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzupełniania efektów kształcenia przez Studentów kierunku Administracja II stopnia.

 

Ostateczne terminy przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne

Szanowni Państwo, Wydział Prawa i Administracji UKSW prowadzi uzupełniającą rekrutację na rok akademicki 2017/2018, na kierunki: Administracja Niestacjonarna I stopnia, Administracja Niestacjonarna II stopnia oraz Prawo Niestacjonarne. Dokumenty będą weryfikowane i przyjmowane 4 września w godz. 11:00-13:00 (pok. 1745) oraz 8 września w godz. 11:00-14:00 (pok. 1715). Uprawnione do składania dokumentów będą tylko osoby zarejestrowane w IRK UKSW. Zapraszamy!

Po weryfikacji dokumenty kandydatów będą przyjmowane we właściwym dla danego kierunku pokoju.

Miejsce składania dokumentów: ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 17.

 

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI UPRZEDNIEJ WERYFIKACJI DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW NA STUDIA NA WPiA

Uprzejmie informujemy Szanownych Kandydatów, że przed złożeniem dokumentów we właściwym dziekanacie należy dokonać ich weryfikacji:

  • w przypadku kandydatów na studia stacjonarne w czytelni biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UKSW (bud. 17, pok. 1706, ul. Wóycickiego 1/3),
  • w przypadku kandydatów na studia niestacjonarne informacja o miejscu weryfikacji dokumentów zostanie państwu przekazana przez stronę Wydziału Prawa i Administracji.

 

OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE

 

KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ WPiA UKSW

Adres mailowy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WPiA - wpia.rekrutacja(at)uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach