Młody Jurysta

Młody Jurysta

ISSN 2353-1185

 

E-mail:

mlody.jurysta@uksw.edu.pl
 

Redaktor Naczelny:

Prof. dr hab. Marek Michalski, Dziekan WPiA UKSW

 

Redaktor Naukowy:

Dr Justyna Dąbrowska

 

Sekretarz Redakcji:

Mgr Marcin Dąbrowski

 

Rada Programowa:

Dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW

Dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW

Dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW

Dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

Dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW

Dr Michał Będkowski-Kozioł

Dr Marcin Wielec

 

Adres Redakcji

Młody Jurysta

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Prawa i Administracji

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 17

01-938 Warszawa

 

Opis:

Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW „Młody Jurysta” jest ogólnopolskim recenzowanym pismem naukowym wydawanym w formie elektronicznej od 2013 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obecnie jest pismem dedykowanym Studentom, Absolwentom i Doktorantom WPiA UKSW i wydziałów prawa i administracji innych uniwersystetów.

Kwartalnik jest miejscem, w którym młodzi naukowcy mogą publikować artykuły, glosy, studia, przeglądy orzecznictwa oraz recenzje pod opieką merytoryczną uznanych autorytetów w różnych dziedzinach prawa.

„Młody Jurysta” ukazuje się w cyklu kwartalnym, zawsze ostatniego dnia miesiąca (marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień).

Aktualności dotyczące kwartalnika można znaleźć także pod adresem: https://www.facebook.com/mlodyjurysta

Ważne informacje dla autorów

Wszystkie prace są przyjmowane pod adresem mlody.jurysta@uksw.edu.pl. 

Do każdego zgłoszenia pracy naukowej należy dołączyć:

  • pracę naukową zapisaną w formacie docx.
  • skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia autora
  • streszczenie artykułu w j. polskim oraz w j. angielskim (nie dłuższe niż 3/4 strony)
  • krótką notatkę o autorze
  • nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail

Zgłoszenia przyjmujemy według następującego porządku:

  • numer marcowy - do końca stycznia
  • numer czerwcowy - do końca kwietnia
  • numer wrześniowy - do końca lipca
  • numer grudniowy - do końca października

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulamnie oraz Zasadach redakcji tekstów. Wzór oświadczenia autora znajduje się w tabeli Do pobrania.

Przed nadesłaniem pracy prosimy upewnić się, że spełnia ona wymagania określone w Zasadach redakcji tekstów (w tabeli Do pobrania).

Prosimy o niestosowanie tzw. twardego entera (SHIFT+ENTER) do celów przenoszenia "w", "i", bądź innych części tekstu do kolejnej linii. Prosimy o użycie tzw. twardej spacji (CTRL+SHIFT+SPACJA). 

 

Młody Jurysta - Publikacje

Numer 1/Wrzesień/2013
Numer 2/Grudzień/2013
Numer 1/Marzec/2014
Numer 2/Czerwiec/2014
Numer 3/Wrzesień/2014
Numer 4/Grudzień/2014
Numer 1/Marzec/2015
Numer 2/Czerwiec/2015
Numer 3/Wrzesień/2015
Numer 4/Październik/2015
Numer 1/Marzec/2016 
Numer 2/Czerwiec/2016
Numer 3/Wrzesień/2016
Numer 4/Grudzień/2016
Numer 1/Marzec/2017

 

 

 

Do pobrania

Regulamin - Młody Jurysta
Młody Jurysta - Zasady redakcji tekstów
Młody Jurysta - Formularz recenzji
Formularz Oświadczenia Autorów - Młody Jurysta
Młody Jurysta - Zasady recenzji tekstów

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach