Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

prof. dr hab. Jarosław Majewski

dyżur: piątek, godz. 13.00-14.00; pokój 1753, bud. 17;

email: j.majewski@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

prof. UKSW dr hab. Maria Szczepaniec

dyżur: sobota (zjazdy prawa) godz. 14.45

email: m.szczepaniec@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

dr Julia Kosonoga - Zygmunt

dyżury:

Kierunek Prawo stacjonarne, Administracja stacjonarna - piątek, godz. 12:30-13:15, s. 1721 bud. 17.

Kierunek Administracja niestacjonarna - niedziela zjazdowa administracji godz. 12:30-13:15, s. 1721 bud. 17.

email: j.zygmunt@uksw.edu.pl  

------------------------------------------------------------------------------------

dr Adam Błachnio

dyżur: Kierunek Prawo stacjonarne - poniedziałek 20.00-20.45 sala 314, bud. 21;

Pan dr Adam Błachnio prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: a.blachnio@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

dr Michał Rams

dyżur: Kierunek Prawo stacjonarne - środa, w godz. 15:00 - 16:30, s. 1721 bud. 17.

email:  m.rams@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

dr Piotr Zakrzewski

dyżury: Kierunek Prawo stacjonarne - wtorek w godz. 16:45-17:30 oraz piątek, w godz. 13:15-14:00, sala 1721 bud. 17.

email: p.d.zakrzewski@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

dr Justyna Żylińska

dyżur: Kierunek Prawo niestacjonarne - niedziela (zjazd prawa), godz. 14:45-15:15, sala 314 bud. 21.

email: j.zylinska@op.pl

------------------------------------------------------------------------------------

Doktoranci:

1. Łukasz Rosiak, Administracja stacjonarna, II rok studia I stopnia,  środa godz. 14:45 - 15:00, sala 316 bud. 21

2. Maria Grotowska, nie prowadzi w tym semestrze zajęć (w I semestrze prawo niestacjonarne, II rok),  środa godz. 18.30 -19 w 1721 bud. 17

3. Janusz Strankowski, Administracja niestacjonarna II rok I stopnia, niedziele zjazdowe, godz 13:00 - 14:00, s. 1721 w bud. 17

4. Elżbieta Chojnowska, Prawo niestacjonarne II rok, niedziele zjazdowe godz 7:30, sala 321 w bud. 21

5. Paulina Sawa,  Prawo niestacjonarne II rok, niedziele zjazdowe godz. 11:30 -12:30, sala 1721 w bud. 17 po wcześniejszym umówieniu mailowym

6. Aleksandra Młoczkowska,  Prawo niestacjonarne II rok, niedziele zjazdowe godz. 13:15 -14:15, sala 1721 w bud. 17 po wcześniejszym umówieniu mailowym

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach