Podwójny sukces studentów UKSW Poradni Prawnej oraz Koła Naukowego Prawa Prywatnego

Z radością informujemy, że studenci UKSW zajęli zaszczytne II i III miejsce w ogólnopolskim konkursie symulacji rozpraw sądowych pt: "Student prawa w Wydziale Cywilnym Sądu", organizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej oraz Uniwersytecką Poradnię Prawną, działającą przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Finał odbył się 10 stycznia 2014 roku w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko studentów prawa, ale także uczniów szkół średnich. W jury konkursowym zasiedli znakomici praktycy prawa z Sędzią Sądu Okręgowego, Prezesem Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich - Oddział Wojewódzki w Rzeszowie Januszem Soleckim na czele.

I miejsce zajęli studenci z Koła Prawa Rodzinnego Familae (Uniwersytet Rzeszowski), II miejsce przypadło studentom z Poradni Prawnej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, natomiast na III miejscu uplasowali się studenci z Koła Naukowego Prawa Prywatnego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jury nie było jednogłośne w swojej decyzji, co tylko potwierdziło wysoki poziom przedstawionych symulacji.

Zespoły reprezentujące Wydział Prawa i Administracji UKSW nie osiągnęłyby tak imponującego sukcesu bez pomocy i wsparcia Dziekana prof. hab. Marka Michalskiego, Prodziekana dr. hab. Piotra Zapadki, profesor dr hab. Jadwigi Pazdan, dr. Marcina Wielca, dr. Marcina Białeckiego, dr. Tomasza Szczurowskiego, dr. Tomasza Pałdyny, dr. Łukasza Żarnowca, dr Jolanty Waszczuk - Napiórkowskiej, mgr Małgorzaty Kalinowskiej, Pani Jolanty Gendek, mgr Ewy Płochy, mgr. Nikodema Muszyńskiego, mgr. Łukasza Szymańskiego, mgr Moniki Horna, Moniki Podleśnej, Mateusza Cieślaka, Rafała Michalika, Klaudii Łyś, Michała Palikota, Michała Sułkowskiego.

W skład niezawodnego zespołu Poradni Prawnej WPiA UKSW działającego pod opieką dr hab. Piotra Zapadki oraz pod patronatem medialnym Portalu student.lex oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer weszli: Rafał Michalik (IV rok), Aleksandra Płatek (III rok), Anna Frydrychowska (III rok), Karol Michalski (IV rok), Damian Biesiada ( IV rok), Katarzyna Galant ( V rok),  Anna Popławska (V rok), Paulina Sawa (III rok), Michał Przybylski (IV rok), Maciej Król (IV rok). Studenci Poradni Prawnej po zeszłorocznej wygranej w ogólnopolskim konkursie na najlepszą symulację rozprawy karnej udowodnili po raz kolejny, że stanowią jeden z najbardziej prestiżowych zespołów w Polsce.

 

Członkami finałowej drużyny Koła Naukowego Prawa Prywatnego, działającego przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, którego honorowym opiekunem jest Profesor Jadwiga Pazdan byli: Monika Makowska (IV rok), Marcin Oleksiński (IV rok), Anna Jasińska (II rok), Katarzyna Iwanicka (IV rok), Katarzyna Leoniak (II rok), Paweł Kozyra (V rok), Anna Łabuzek (IV rok), Przemysław Dziołak (II rok), Katarzyna Ramotowska (II rok), Jarosław Gołąb (I rok), Mariola Sarnowska (III rok). Dodatkowe, specjalne wyróżnienie otrzymała przedstawicielka zespołu za kreację roli świadka Anna Łabuzek, a cała drużyna została wyróżniona za znakomitą grę aktorską.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach