Studenci UKSW odebrali nagrodę z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji

Nagroda główna Rady Programowej Forum Teleinformatyki w kategorii „Najlepsza merytorycznie prezentacja” trafiła do studentów z Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego: Pawła Kozyry z prawa (pomysłodawca, autor projektu i prezentacji), Michała Sułkowskiego i Katarzyny Witosławskiej z e-administracji (autorzy projektu i prezentacji).

Nagroda została przyznana w ogólnopolskim konkursie „Forum Młodych Mistrzów”, który odbył się pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Wojciecha R. Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zespół Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zdobył pierwsze miejsce ex aequo z zespołem Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jana Madeya.

Uroczystości odbyły się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Nagrody wręczył sam Minister Rafał Trzaskowski w obecności grona profesorów, ekspertów i studentów: Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej.

Jury konkursu pogratulowało UKSW młodych talentów, nad którymi opiekę naukową sprawuje prof. Grażyna Szpor.

Zwycięska trójka ma na koncie wiele indywidualnych nagród i osiągnięć, a w konkursie reprezentowała Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego działające przy Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studenci przedstawili projekt „Efektywność (w tym ekonomiczna) działania urzędu: media społecznościowe alternatywną formą udostępniania informacji publicznej w urzędzie?”.

W uzasadnieniu Jury podkreślono, że walorem projektu jest wybór zagadnienia i jasne pokazanie, że zaproponowane rozwiązanie jest istotne, z nadzieją, że nastąpi kontynuacja badań. Dodatkowo zwrócono uwagę na wyjątkowo sprawne przeprowadzenie prezentacji projektu.

Inspiracją do projektu badawczego był udział w finansowanych przez NCBiR wyjazdowych warsztatach naukowych i konferencji „Ochrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych” w Helu. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, którego liderem jest Katedra Prawa Informatycznego UKSW .

Należy dodać, że wcześniejsze eliminacje konkursowe i uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji „XIX Forum Teleinformatyki” oraz sesji naukowej „Forum Młodych Mistrzów. Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa” (wrzesień 2013 r., Miedzeszyn) już same w sobie były sukcesem.

Już drugi rok z rzędu studenci z UKSW zdobywają nagrodę główną. Przed rokiem zwyciężyła prezentacja projektu „Informacja turystyczna: Projekt eFORT” autorstwa Anny Zubryckiej, Michała Sułkowskiego i Krzysztofa Świtały.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach