Rusza pierwsza edycja Studiów Podyplomowych "Business Law"

Studia podyplomowe "Business Law" to unikalna propozycja edukacyjna skierowana przede wszystkim dla nie- prawników, którzy w swojej codziennej pracy zawodowej posiadają styczność z zagadnieniami szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz z kluczowymi mechanizmami nowoczesnego rynku finansowego. Syntetyczne ujęcie wielu węzłowych zagadnień prawnych, uzupełnione wykładami z zakresu ekonomii, finansów oraz tzw. umiejętności "miękkich" ma w swoim założeniu umożliwić pozyskanie kompleksowej i skondensowanej wiedzy na temat współczesnych mechanizmów gospodarczych - od strony zamysłu, jaki przyświeca w tym obszarze ustawodawcy. Adresatem tego kompendium wiedzy na temat współczesnego polskiego systemu prawa gospodarczego są pracownicy ministerstw i innych organów centralnej administracji Państwa, funkcjonariusze Policji i służb delegowanych do zwalczania przestępczości gospodarczej, pracownicy urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej, organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także pracownicy banków i innych instytucji finansowych. Ponadto, adresatem tych studiów są pracownicy lub właściciele firm sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), którzy w swojej codziennej praktyce prowadzenia działalności gospodarczej mierzą się z wieloma skomplikowanymi obszarami prawa gospodarczego. Mnogość zagadnień, syntetyczna forma przekazu, wybór istotnych obszarów prawa gospodarczego, a także doświadczenie i kompetencje wykładowców są łącznie gwarancją przeprowadzenia dobrego procesu edukacyjnego na studiach podyplomowych "Business Law", co których podjęcia serdecznie zapraszamy.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach