Sukces Zespołu Poradni Prawnej WPiA UKSW

Z radością informujemy, że projekt autorstwa przedstawicieli Poradni Prawnej: mgr Moniki Horna, Moniki Podleśnej, Mateusza Cieślaka, Rafała Michalika pt: "Poprawa jakości kształcenia studentów prawa poprzez wprowadzenie elementu praktycznego" zdobył dofinansowanie w wysokości ćwierć miliona złotych z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni.

Projekt zakłada stworzenie innowacyjnego modułu kształcenia skierowanego do studentów prawa WPiA opierającego się na wprowadzeniu do programu kształcenia elementu praktycznego w postaci serii szkoleń, symulacji, warsztatów. Uzyskane umiejętności Studenci będą wykorzystywać w działającej na WPiA UKSW Poradni Prawnej, udzielając bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym. Nadrzędnym celem projektu jest ukształtowanie nowej sylwetki absolwenta prawa przygotowanego do podejmowania różnych zadań i ról zawodowych w sposób profesjonalny i etyczny.

Sukces przedstawicieli Poradni Prawnej jest tym okazalszy, że stanowił ich debiut w składaniu wniosków o granty i od razu został on uwieńczony tak spektakularnym sukcesem.Projekt UKSW rywalizował z ponad 130 wnioskami z całej Polski, a w ostatecznym rankingu zajął bardzo wysokie miejsce.

Zespół Poradni Prawnej nie osiągnąłby tak imponującego sukcesu bez pomocy i wsparcia Jego Magnificencji Rektora UKSW ks. prof. UKSW dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Prorektora ds. studenckich i kształcenia ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bały, Prorektora ds. nauki i rozwoju Prof. dr hab. Cezarego Mika, Prorektora ds. finansowych i infrastruktury Prof. UKSW dr hab. Jerzego Cytowskiego, Kanclerza UKSW mgr Mariusza Wielca, Dziekana prof. hab. Marka Michalskiego, opiekuna Poradni Prawnej - Prodziekana dr. hab. Piotra Zapadki, dr Beaty Zbarachewicz, dr Anety Jakubiak-Mirończuk, mgr Małgorzaty Wojtczak-Wałachowskiej (Biuro Projektów Europejskich UKSW), mgr Małgorzaty Kalinowskiej, dr Marcina Wielca, mgr Ewy Płochy, mgr Nikodema Muszyńskiego.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach