Studentka IV roku prawa wyróżniona w XVIII Lokalnym Konkursie Krasomówczym

11 marca 2014 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów odbył się XVIII Lokalny Konkurs Krasomówczy, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa.

Zadanie konkursowe polegało na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występowali parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawy wystąpień uczestników stanowiły kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych i wylosowane na tydzień przed konkursem. Każdej ze stron przysługiwało prawo do 3-minutowej repliki.

Informujemy, że wyróżnienie w Konkursie zdobyła Katarzyna Iwanicka, studentka IV roku prawa WPiA UKSW, Prezes Koła Naukowego Prawa Prywatnego – wybrany kazus dotyczył prawa cywilnego.

Na zdjęciu: Katarzyna Iwanicka

Laureatka dziękuje za pomoc w przygotowaniach doktorowi Łukaszowi Żarnowcowi, doktorowi Tomaszowi Pałdynie, doktorowi Tomaszowi Szczurowskiemu oraz magistrowi Łukaszowi Szymańskiemu.

Pełen skład Jury:

prokurator Alina Janczarska

dr Piotr Kładoczny

mec. Maciej T. Sawicki

mec. Albert Stawiszyński (Przewodniczący Jury)

dr Adam Szafrański

Na zdjęciu: laureaci, jury oraz organizatorzy Konkursu.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach