Zwycięstwo studentów IV roku Prawa UKSW w debacie Oksfordzkiej

6 maja 2014 w Auli Schumana, Audytorium Maximum UKSW po raz kolejny studenci dwóch największych uczelni warszawskich stanęli do walki w obronie swoich racji. Istotą organizowanej od pięciu lat przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Debaty Oksfordzkiej jest polemika między studentami prawa na temat  funkcjonowania wybranej instytucji prawa karnego procesowego. Jest to wydarzenie cykliczne, którego przebieg jest wzorowany na debatach odbywających się na Uniwersytecie Oksfordzkim i biorą w nim udział dwie trzyosobowe drużyny reprezentujące odpowiednio Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytet Warszawski. Drużyny  wcześniej  otrzymują temat debaty oraz określenie strony, której racje reprezentują. Zadaniem jednej drużyny jest popieranie istnienia określonej instytucji postępowania karnego, zadaniem drugiej jest negowanie funkcjonowania tej instytucji. Uczestników debaty ocenia Jury, składające się z osób zaproszonych przez organizatora.

W tym roku akademickim tematem debaty było zagadnienie tymczasowego aresztowania w demokratycznym państwie prawa. Drużyna gospodarzy stała na stanowisku, iż obowiązujące przepisy regulujące zasady i tryb stosowania tymczasowego aresztowania wymagają zmiany, albowiem naruszają podstawowe prawa i wolności człowieka. Jednocześnie podnosiła, iż praktyka  stosowania wskazanego środka zapobiegawczego również  pozostawia wiele do życzenia. Natomiast drużyna reprezentująca UW broniła obowiązujących regulacji w tym zakresie i stała na stanowisku, iż nie ma potrzeby dokonania nowelizacji kwestionowanych przepisów, przy czym w praktyce środek ten jest zbyt rzadko stosowany.

Należy wskazać, iż WPiA UKSW reprezentowali studenci IV roku prawa: Adam Doroszuk (Seminarium Postępowania Karnego), Monika Makowska (Seminarium Postępowania Karnego) i Michał Sukiennik (Seminarium Publicznego Prawa Gospodarczego). W  składzie sędziowskim zasiedli, dr hab. Beata Bieńkowska z UW, dr Marcin Warchoł z UW, dr Marcin Wielec z UKSW oraz radca prawny Albert Stawiszyński ­ przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zwycięski zespół przygotowali do debaty pracownicy Katedry Postępowania Karnego WPiA UKSW.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach