Sukces Studentów WPiA UKSW

W ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Polski język prawny - perspektywa europejska przeprowadzone zostało VIII już Ogólnopolskie Dyktando Prawnicze. Organizatorem konferencji było tradycyjnie Koło Naukowe Lingua Iuris UW, pod honorowym patronatem Dziekanów WPiA oraz Polonistyki. W Dyktandzie udział wzięli studenci II-go roku prawa WPiA UKSW, wyróżnienie zdobyła Nasza Studentka p. Ewa Wójcik.
Serdecznie gratulujemy.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach