Kolejny sukces Studentów WPiA UKSW

W dniu 22 maja 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza - Modrzewskiego w Krakowie dwójka studentów naszego Wydziału tj. Adam Doroszuk oraz Monika Makowska zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Studentów Wydziałów Prawa.

W konkursie tym dwuosobowe zespoły konstruują stan faktyczny, a następnie przedstawiają mowy końcowe tj. mowę obrończą i mowę oskarżycielską.

Jury konkursowe złożone z władz Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego oraz krakowskich praktyków prawa oceniało kreatywność i oryginalność wystąpienia w tym prawidłowość rozwiązania problemu prawnego oraz elementy oratorskie.

Konkurentami naszych studentów byli studenci z innych Wydziałów Prawa w Polsce w tym studenci z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego etc.

Zwycięski zespół przygotowali do Konkursu pracownicy Katedry Postępowania Karnego WPiA UKSW prof. zw. dr hab. Feliks Prusak, dr Marcin Wielec oraz mgr Ewa Płocha. Dwójka tych studentów jest również seminarzystami w Katedrze Postępowania Karnego, a także członkami Koła Naukowego Procesualistów WPiA UKSW.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach