Sukces Reprezentacji Wydziału Prawa i Administracji

Z przyjemnością informujemy, że reprezentacja Wydziału Prawa i Administracji UKSW w osobach Pani Eweliny Włoczewskiej oraz Pana Tomasza Kanieckiego zajęła (ex aequo z reprezentacją Uniwersytetu Jagiellońskiego) I miejsce w Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studentów przygotowali: dr hab. Sławomir Godek, dr Przemysław Gawron, dr Elżbieta Loska i dr Magdalena Wilczek-Karczewska. Poziom tegorocznych rozgrywek był bardzo wysoki, a studenci wykazali się ogromną i wszechstronną wiedzą, godnie reprezentując nasz Wydział.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach