Serdecznie gratulujemy

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Michał Będkowski-Kozioł i Pan mgr Łukasz Gołąb z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UKSW zostali redaktorami prowadzącymi specjalnego numeru czasopisma „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (iKAR nr 8/2014) wydawanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (strona internetowa czasopisma: http://ikar.wz.uw.edu.pl/). Kierownikiem CARS oraz redaktorem naczelnym iKAR jest Pan prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (WZ UW) a numer 8/2014 w całości poświęcony będzie prawu transportu kolejowego.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach