Opłaty za studia

 1/  Zarządzenie Nr 32/2016  z dn.27.06.2016 w sprawie wysokości opat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/17
 2/ Uchwała Nr 100/2016 Senatu UKSW z dn.23.06.2016 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świdczone usługi edukacyjne
 3/ Uchwała Nr 101/2016 Senatu UKSW z dn.23.06.2016 w sprawie wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne  na studiach stacjonarnych
 4/ Wzór umowy o odpłatnosci za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
 5/ Podanie o wzwrot opłaty za studia
Terminy opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
Opłatę za powtarzanie roku wnosi się:
·         jednorazowo za cały rok akademicki w terminie do 10 października danego roku lub
·         w podziale na 2 semestry: semestr zimowy do 10 października i semestr letni do 15 lutego;
Opłatę za wpis warunkowy (powtarzany przedmiot) wnosi się jednorazowo w terminie:
·         Za przedmiot powtarzany w semestrze zimowym do 10 października
·         Za przedmiot w semestrze letnim do 15 lutego

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach