Spotkanie Dziekana WPiA UKSW ze Studentami

W dniu 21 stycznia 2015 r. w sali Rady Wydziału odbyło się spotkanie Pana Dziekana prof. dr hab. Marka Michalskiego ze Studentami WPiA UKSW reprezentującymi Wydziałową Radę Studencką oraz Klinikę Prawa.

W trakcie tego spotkania Studenci przedstawili informację o pracach podejmowanych w roku kalendarzowym 2014,      o skali prowadzonej działalności, o sukcesach w działalności studenckiej i zauważalnym rozwoju tego obszaru działalności Wydziału oraz o planach na przyszłość. Wynikiem tego spotkania było przyjęcie kilku kluczowych uzgodnień, węzłowych z punktu widzenia usprawnienia działalności studenckiej na Wydziale oraz mających na celu dalszy                i systematyczny wzrost aktywności studenckiej, jak również stałe dostosowywanie programu studiów do zgłaszanych przez Studentów postulatów.

Tego rodzaju spotkania podsumowujące Dziekana WPiA UKSW oraz Studentów będą w przyszłości regularnie powtarzane.    


 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach