XIII edycja konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2015


Urząd Patentowy RP ogłasza XIII edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2015.
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z ochroną własności intelektualnej, w tym również z zarządzaniem i marketingiem prawami własności intelektualnej lub oceną stanu techniki.
 
Termin nadsyłania prac: 7 września 2015 r.
 
Rozstrzygnięcie konkursu: 9 października 2015 r.
 
Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
Z dopiskiem „konkurs na pracę”
 
Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl
 
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostąpne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach