Sukces Studentów z Koła Naukowego Prawa Prywatnego w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Symulację Rozprawy Cywilnej


Z radością informujemy, że studenci z Koła Naukowego Prawa Prywatnego zajęli drugie miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Symulację Rozprawy Cywilnej "Student prawa w wydziale cywilnym sądu", który odbył się 15 stycznia 2015 r. w Rzeszowie. Serdecznie gratulujemy! 


Na zdjęciu (od lewej): Aleksandra Górska, Krystian Bagiński, Milena Maciejewska, Mariola Sarnowska, Anna Łabuzek, Katarzyna Iwanicka, Maciej Sawczuk, Stefan Kaźmierowski, Agnieszka Skrobisz, Konrad Cichoń, Agnieszka Jańczak. 

Konkurs organizowany przez Podkarpackie Centrum  Edukacji Prawnej polegał na przygotowaniu i odegraniu rozprawy przed sądem cywilnym pierwszej instancji. Do finału zakwalifikowały się trzy najlepsze zespoły z całej Polski, które w pierwszym etapie oceniało jury składające się zarówno z praktyków, jak i teoretyków prawa.
Podczas finału 
wszystkie drużyny zaprezentowały znakomity poziom, co skutkowało długimi i burzliwymi obradami komisji. Pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z Krakowa, drugie miejsce drużyna Koła Naukowego Prawa Prywatnego WPiA UKSW, trzecie miejsce zajęli przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
W podziękowaniu za wysiłek i wkład w przygotowaniu rozpraw organizatorzy obdarowali wszystkich uczestników nagrodami książkowymi, a drużyny pamiątkowymi statuetkami. Jury przyznało również wyróżnienia osobom, które szczególnie wykazały się swoim profesjonalnym przygotowaniem- z naszej drużyny doceniona została Aleskandra Górska, która odegrała rolę sędziego. 

 
Skład drużyny:
 
Sędzia - Aleksandra Górska (II rok),
 
Protokolant - Konrad Cichoń (I rok)
 
Publiczność - Agnieszka Jańczak (I rok),
 
Powód - Maciej Sawczuk (II rok),
 
Pełnomocnik powoda - Anna Łabuzek (V rok),
 
Pozwany - Krystian Bagiński (II rok),
 
Pełnomocnik pozwanego - Katarzyna Iwanicka - Prezes Koła Naukowego
 
Prawa Prywatnego  (V rok),
 
Świadkowie: Agnieszka Skrobisz (II rok), Mariola Sarnowska (IV rok),
 
Stefan Kaźmierowski - Sekretarz Koła Naukowego Prawa Prywatnego (II rok),
 
Biegły - Milena Maciejewska (III rok);
 
 
Koło Naukowe Prawa Prywatnego serdecznie dziękuje za okazaną pomoc:
 
Dr. Łukaszowi Żarnowcowi, Opiekunowi Koła
 
Prof. Jadwidze Pazdan
 
Dr. Markowi Świerczyńskiemu
 
Sędzi Annie Strączyńskiej
 
Sędziemu Rafałowi Schmidtowi
 
Mec. Pawłowi Żelichowi
 
Łukaszowi Ciemieckiemu
 
Katarzynie Poniewazik.
 
Poprzednia informacja, obejmująca przygotowania do finału:
http://wpia.uksw.edu.pl/node/4779
 
Fotorelacja z Konkursu:
 
Więcej informacji na temat działalności Koła Naukowego Prawa Prywatnego:
 
Więcej informacji o Konkursie:

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach