Jagoda Kwapińska, studentka II roku Prawa, laureatką XIX Lokalnego Konkursu Krasomówczego


12 marca 2015 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów odbył się XIX Lokalny Konkurs Krasomówczy, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa. Zadanie konkursowe polegało na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji.
Uczestnicy występowali parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawy wystąpień uczestników stanowiły kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych i wylosowane na 10 dni przed dniem konkursu. Każdej ze stron przysługiwało prawo do 3-minutowej repliki.
L
aureatką Konkursu została Jagoda Kwapińska, studentka II roku prawa WPiA UKSW, członek Koła Naukowego Prawa Prywatnego. Wybrany kazus dotyczył prawa karnego, a Jagoda występowała w roli obrońcy.
 
 
Lauretka została nagrodzona 1-semestralnym kursem Legal English oraz płatnymi praktykami w kancelarii. Ponadto, będzie ona mogła wziąć udział w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej, który odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. w Szczecinie. Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu to laureaci edycji lokalnych z całej Polski.
 
Laureatka składa serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniach doktorowi Adamowi Błachnio.
 
Gratulujemy i życzymy powodzenia!
 
Więcej informacji:
 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach