Podziękowania Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego


Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składa serdeczne podziękowania Pani dr Ewelinie Gierach (Katedra Prawa Konstytucyjnego; Opiekun KNPK UKSW) za ogromny wkład pracy i  pomoc w zorganizowaniu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej”. Konferencja odbyła się 21 maja br. i niewątpliwie okazała się ogromnym sukcesem Koła na skalę ogólnopolską.
 
Dziękujemy moderatorom - Panu prof. dr hab. Mirosławowi Granatowi, Pani dr hab. Małgorzacie Jaśkowskiej, prof. UKSW, Panu dr Ryszardowi Czerniawskiemu oraz Panu dr Michałowi Jabłońskiemu za poprowadzenie obrad.
 
Dziękujemy także Prodziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UKSW Ks. dr hab. Krzysztofowi Warchałowskiemu, prof. UKSW za otwarcie Konferencji.
 
Dziękujemy wszystkim prelegentom (Pan dr hab. Rafał Szczepaniak, Pan dr hab. Leszek Bosek, Pani dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Pani dr hab. Ewa Bagińska, prof. UG, Pan dr Jerzy Parchomiuk, Pan dr Łukasz Chojniak, Pan dr hab. Zbigniew Banaszczyk, Pan dr Krzysztof Koźmiński)  za wygłoszenie ciekawych i cennych w wiedzę referatów oraz uczestnikom panelu dyskusyjnego  (Pan Sędzia Maciej Strączyński, radca prawny Mikołaj Wild, mec. Wojciech Kozłowski, mec. Jacek Matarewicz), którzy podzielili się z Nami swoim doświadczeniem nt. funkcjonowania odpowiedzialności władzy publicznej w praktyce. 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach