Kolejny spektakularny sukces Poradni Prawnej WPiA UKSW


W dniu 8 maja 2015 roku na naszym Uniwersytecie odbył się finał I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Symulację Rozprawy Karnej. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie drużyny wybrały i opracowały rodzaj wydarzenia, na którego kanwie budują fabułę rozprawy karnej, a następnie nagrywają symulację rozprawy. W drugim etapie odbyła się rzeczywista prezentacja symulacji rozprawy karnej. 
Nad przebiegiem konkursu czuwało grono 4 członków jury, w którego skład weszli specjaliści, a mianowicie były Prokurator Prokuratury Generalnej docent doktor Stanisław Kaniewski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie Stanisław Bańko, pracownik naukowy katedry prawa karnego Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - Paweł Dziekański oraz adwokat Kancelarii Gardocki i Partnerzy - Michał Buna. Dzięki tak wybitnemu gronu karnistów - teoretyków jak i praktyków, uczestnicy zostali rzetelnie i sprawiedliwie ocenieni pod kątem znajomości prawa karnego materialnego, postępowania karnego. Ponadto została również wzięta pod uwagę sztuka wystąpień.
 
Jury konkursowe jednomyślnie przyznało pierwsze miejsce drużynie Poradni Prawnej WPiA UKSW. Dodatkowo Jury konkursowe będąc pod olbrzymim wrażeniem merytoryki i kultury prowadzenia symulacji rozprawy uhonorowała specjalnym indywidualnym wyróżnieniem studentki działające w Poradni Prawnej: Paulinę Sawę (odgrywającą rolę prokuratora) oraz Natalię Zawadzką (odgrywającą rolę sędziego).
 
Drużyna WPiA UKSW osiągnęła ten sukces w składzie: Natalia Zawadzka, Mirosława Klonowska, Patrycja Witkowska, Maria Kalinowska, Paulina Sawa, Magdalena Kieszek, Aleksandra Płatek, Mateusz Lis, Bartosz Żółtowski, Patrycja Kurowska, Ewelina Maluchnik, Milena Maciejewska.
 
II miejsce przypadło zespołowi Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl.
III miejsce zajęła drużyna Koła Naukowego Prawa Prywatnego WPiA UKSW (serdecznie gratulujemy!)
IV miejsce - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
 
Konkurs był także bardzo dużym sukcesem organizacyjnym Poradni Prawnej. Poradnia Prawna po raz pierwszy była gospodarzem tak prestiżowego konkurs, a członkowie jury oraz sami uczestnicy Konkursu podkreślili znakomite przygotowanie organizacyjne niniejszego wydarzenia. Głównym organizatorem konkursu był Przewodniczący Zarządu Poradni Prawnej – Rafał Michalik.
 
Zarząd USPP chciałby podziękować za pomoc organizacyjną oraz merytoryczną katedrze postępowania karnego - prof. dr hab. Feliksowi Prusakowi, mgr Marii Górskiej, dr Marcinowi Wielcowi oraz mgr Ewie Płosze.
 
Ponadto zespół Poradni Prawnej nie osiągnąłby tak imponującego sukcesu bez pomocy i wsparcia Prorektora ds. studenckich i kształcenia ks. prof. UKSW dr hab. Macieja Bały, Dziekana prof. dr hab. Marka Michalskiego, opiekuna Poradni Prawnej- Prodziekana prof. UKSW dr hab. Piotra Zapadki, mgr Katarzyny Wróbel – Koczułap oraz mgr Moniki Horna.
 
Nagrody dla laureatów Konkursu ufundowało Wydawnictwo C. H. Beck.
 
Serdecznie gratulujemy!!!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach