Diamentowy Grant dla Studentki WPiA

Studentka IV roku Prawa Stacjonarnego Pani Natalia Maria Kalinowska znalazła się wśród laureatów konkursu dla młodych naukowców Diamentowy Grant. W ramach przyznanych środków Pani Kalinowska realizowała będzie projekt pt. "Diagnoza stanu ochrony prywatności jednostki w sieci Internet ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych – stan prawny i perspektywy". Serdecznie gratulujemy!

Miło nam również poinformować, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska Bobińska przesłała na ręce ks.prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego Rektora UKSW list gratulacyjny w związku z przyznaniem Diamentowego Grantu Pani Kalinowskiej. W piśmie swym Pani Minister podkreśla jak ważne jest dawanie szansy młodemu pokoleniu na rozwijanie kariery naukowej przez nasz Uniwersytet. Takie osiągnięcia studentów jak Diamentowy Grant to dla Uczelni dowód prawdziwego sukcesu.  

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach