Praktyki semestralne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Termin: wybrany dzień tygodnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016, w okresie od 19 października 2015 r. do 25 stycznia 2016 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:do 9 października 2015 r.

Miejsce:siedziba HFPC - ul. Zgoda 11, Warszawa

Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą:

  • pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka,
  • dowiedzieć się na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce,
  • zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi,
  • zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa (prawo cywilne, karne, administracyjne),
  • poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce (m.in. prof. Ireneusz Kamiński, dr Piotr Kładoczny, dr Dorota Pudzianowska),
  • zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach,
  • poznać funkcjonowanie sądów poprzez uczestnictwo w rozprawach jako obserwatorzy.

Praktykanci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC oraz w programach merytorycznych (np. Program Spraw Precedensowych). Każdy dzień praktyk będzie się rozpoczynał od spotkania / mini-wykładu nt. aktualnych działań podejmowanych przez HFPC lub najważniejszych krajowych czy światowych problemów z zakresu praw człowieka. Prawnicy HFPC będą się starali zachęcać praktykantów do uczestnictwa w organizowanych przez Fundację konferencjach i seminariach.

Praktyki semestralne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich.

Zgłoszenia wraz z CV oraz listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 9 października 2015 r.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach